Unikátne riešenie z dielne RKMC pre distribúciu cigariet a tabakových výrobkov

Home / Aktuality / Unikátne riešenie z dielne RKMC pre distribúciu cigariet a tabakových výrobkov

Unikátne riešenie z dielne RKMC pre distribúciu cigariet a tabakových výrobkov

Tím RKMC nedávno predstavil svoje unikátne riešenie určené pre oblasť distribúcie cigariet a tabakových výrobkov. Riešenie je reakciou na  Smernicu 40/2014/EU, ktorá ukladá všetkým subjektom zapojeným do výroby,distribúcie a predaja cigariet a tabaku na ručné zhotovovanie cigariet zabezpečiť komplexné sledovanie a zasielanie informácií o výrobe a pohybe výrobkov až po prevádzku maloobchodného predajcu. Subjekty, ktoré nebudú spĺňať požadované podmienky, budú totiž z distribučného reťazca vylúčené. Naše riešenie  je navrhnuté tak, aby nevyžadovalo špecifickú implementáciu v prostredí jednotlivých subjektov, ale poskytlo im nástroj, prostredníctvom ktorého bude možné splniť požiadavky uvedenej legislatívy. Viac informácií nájdete v našom produktovom letáku.

Sledovatelnost a dohladatelnost cigariet a tabaku

 

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search