Trendy v digitálnej automatizácií

Home / Aktuality / Trendy v digitálnej automatizácií

Trendy v digitálnej automatizácií

digitálna automatizácia (1)

Zdá sa, že jediným spôsobom na prežitie firiem v súčasnom čoraz konkurenčnejšom a modernejšom prostredí, je digitalizácia. Tá však zahŕňa obrovské množstvo možností a ciest. Pre firmy tak môže byť pomerne náročné odhadnúť a vybrať, ktorou cestou sa pri digitalizácií vydať. Práve preto Vám prinášame prehľad 3 najdôležitejších trendov digitálnej transformácie v post-pandemickom podnikateľskom prostredí.

Účelovosť na prvom mieste

Základným hnacím motorom každého inovatívneho kroku firiem by mala byť snaha o dosiahnutie vyššej efektívnosti a účelovosti. Prieskumy predpokladajú, že do roku 2022 bude 70% spoločností využívať digitálne technológie transformujúce existujúce biznis procesy. Ich cieľom bude rastúci trend angažovanosti zákazníkov, produktivity zamestnancov a najmä odolnosti podniku. Keď sa pozrieme na ďalší predpokladaný vývoj, v roku 2024 by už malo mať 75% firiem vypracovaných komplexné plány implementácie digitálnej transofrmácie. A to je oproti akutálnym 27% skutočne pozitívny rozdiel.

Vďaka popísaným predpokladom sa zároveň očakáva, že sa firmám podarí znížiť, vďaka tým správnym technológiam a efektívnejšie vykonávaným procesom, svoje prevádzkové náklady až o 30%.

Od automatizácie k hyperautomatizácií

Dopyt po umelej inteligencií, IoT technológiách, strojovom učení, či automatizácií robotických procesov sa neustále zvyšuje. Ak však tieto technológie firmy nekombinujú správnym spôsobom, nie sú schopné riešiť špecifické problémy a prinášať firmám skutočnú hodnotu. A tu vzniká nová potreba, potreba tzv. hyperautomatizácie.

Hyperautomatizácia však nie je len o technologiách. Spoločnosť Gartner ju definuje ako nikdy nekončiaci proces a disciplinovaný prístup, ktorý firmy používajú na rýchlu identifikáciu, preverenie a automatizáciu čo najväčšieho množstva biznis a IT procesov. A na to nestačí len jedna technológia, na to je potrebných viacero technológií, ktoré sú navzájom prepojené a vzájomne sa podporujú.

Ľudia a stroje majú ísť ruka v ruke

Doba, kedy si ľudia mysleli, že stroje sú ich nepriatelia, sa musí skončiť. Až vtedy, keď pôjdu ľudia ruka v ruke s technológiami, až vtedy dosiahne firma skutočný nárast efektívnosti a produktivity. Ak sa zautomatizuje všetko, čo môže a zároveň by malo podľahnúť automatiácií, firmy dosiahnu až 80% zefektívnenie procesov. Predpokladá sa, že v budúcom roku vybaví 65% vedúcich pracovníkov svojich zamestnancov dátami, umelou inteligenciou a IT bezpečnosťou, čo by malo viesť k zvýšeniu produktivity, prispôsobivosti a informovaného rozhodovania.

Aj Vaša firma potrebuje automatizovať svoje procesy, aby si udržala svoje trhové pozície? Tak nečakajte a spravte prvý krok k úspechu! My Vám ponúkame dlhoročné skúsenosti s implementáciou inovatívnych technológií. Využite ich už dnes!

Viac o trendoch digitálnej automatizácie v post-pandemickom období si môžete prečítať na tomto odkaze.

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search