Transformácia v automobilovom priemysle

Home / Zo sveta SAP / Transformácia v automobilovom priemysle

Transformácia v automobilovom priemysle

Transformácia v automotive

Automobilový priemysel a najmä dodávatelia v tomto odvetví momentálne prechádzajú obrovskou transformáciou. Aktuálna pandemická situácia k tejto transformácií síce prispieva, avšak nie je jej hlavným dôvodom. Elektrické vozidlá, ktoré sa dostávajú do čoraz väčšieho popredia, majú totiž o 90% menej pohyblivých častí, než vozidlá na benzín. Priemerné moderné vozidlo obsahuje 150 miliónov riadkov softvérového kódu. Informuje o tom časopis Forbes vo svojom článku How Automotive Suppliers Can Emerge From The Pandemic Stronger Than Before.

K meniacim sa obchodným modelom v automobilovom priemysle sa vyjadril aj Rich Lindow, senior špecialista na riešenia v SAP Automotive. Podľa neho musia v súčasnosti dodávatelia v automobilovom priemysle nie len vytvárať a predávať automobilové komponenty, ale najmä ,,musia prísť na to, ako zabezpečiť a speňažiť obrovské množstvá údajov o vozidle.“ Mnohí z týchto dodávateľov v súčasnosti zakladajú start-upy len na to, aby dokázali manažovať procesy budúcej generácie, ktoré pretransformovali autá na cloudové systémy.

Najlepšou odpoveďou na prostredie plné výziev je zjednodušenie vo forme prenosu všetkých operácií na jednu cloudovú platformu. To platí špeciálne pre vyššie spomínaných dodávateľov, ktorí na podporu inovatívnosti vytvárajú nové riadiace jednotky. ,,Aby dokázali dodávatelia rýchlo vyhodnocovať, ako každá časť organizácie prospieva biznisu a aby dokázali uplatňovať najlepšie možné postupy naprieč celou organizáciou, potrebujú jednu jednotnú platformu. S jedinou sadou údajov na inteligentnej platforme, dokážu dodávatelia analyzovať dáta v reálnom čase a využívať prediktívne a čo-ak analýzy v hlavných častiach biznisu. To im otvára dvere k zlepšovaniu významných a hodnotných procesov,“ vyjadril sa pre Forbes Lindow.

Zdroj

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search