Spoločenská zodpovednosť

Home / Spoločenská zodpovednosť

Nie je nám to jedno!

Uvedomujeme si dôležitosť ochrany životného prostredia. Keďže nám záleží na našej i Vašej budúcnosti, podnikáme zodpovedne a myslíme na to, akým spôsobom dosahujeme zisk. Čoraz väčšiu pozornosť venujeme práve ochrane životného prostredia, ktorá sa v poslednej dobe stáva čím ďalej, tým dôležitejšia. Svoju spoločenskú zodpovednosť aktuálne orientujeme na nasledujúce základné oblasti:

UDRŽATEĽNÉ DIGITÁLNE RIEŠENIA

Vyvíjame, implementujeme a taktiež sami využívame riešenia, ktoré majú cenu. Nie len pre nás, ale aj pre našu planétu. Jedným z nich je elektronické spracovanie a obeh interných dokumentov, ktorý sme zaviedli ešte v roku 2012. Cieľom tohto kroku bolo šetrenie našich lesov a zníženie množstva využívaného papiera. Pochváliť sa dnes môžeme až 18%-tnou úsporou papiera a zároveň aj skvalitnením internej komunikácie a služieb poskytovaných našim zákazníkom.

Elektronické spracovanie sa netýka len interných dokumentov ale v mnohých prípadoch aj tých, ktoré sú zasielané našim partnerom a zákazníkom. Týmto spôsobom chceme pozitívne pôsobiť aj na naše externé okolie a inšpirovať ho k rovnakým udržateľným krokom, aké zavádzame my.

V neposlednom rade sa chceme pochváliť aj riešením z našej dielne s názvom Contract management, ktoré komplexne pokrýva procesy spracovania údajov o zamestnancoch tak, aby boli dodržané všetky firemné, ale aj legislatívne požiadavky a aby zároveň dochádzalo k pozitívnemu dosahu na životné prostredie. Riešenie totiž pracuje so všetkými dostupnými dátami o zamestnancoch, a tak nemusí dochádzať k dodatočným papierovačkám.

SEPARÁCIA ODPADU V NAŠEJ FIRME

Separovaný zber plastov a papiera je jednoduchá aktivita s obrovským pozitívnym dopadom. V našej firme sa k nej veľmi jednoducho môže pridať každý jeden zamestnanec. Separačné odpadkové koše na plasty a papier sú totiž k dispozícií nie len u nás na pobočke, ale aj pred samotnou budovou, v ktorej naša spoločnosť sídli. Okrem toho sa zameriavame aj na batérie, ktoré zbierame a zanášame na odberné miesta.

PRECHOD NA HYBRIDNÝ VOZOVÝ PARK

Pokiaľ hovoríme o automobiloch a ich vplyve na životné prostredie, je vedecky dokázané, že elektrické vozidlá zaťažujú naše ovzdušie menej, ako benzínové a naftové vozidlá. Ako informuje Európska environmentálna agentúra, ,,aj napriek súčasnej štruktúre zdrojov na výrobu elektrickej energie v Európe, ktorá stále zahŕňa veľké množstvo elektriny vyrobenej z uhlia, výhody sú jednoznačné. Tieto výhody sa budú ďalej zvyšovať, lebo Európa bude v budúcnosti využívať viac energie z obnoviteľných zdrojov“.  To je dôvod, prečo aj my v RKMC postupne prechádzame na hybridný vozový park. Ako sme už uviedli – nie je nám to jedno.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search