Spoločenská zodpovednosť

Home / Spoločenská zodpovednosť

Nie je nám to jedno!

Uvedomujeme si dôležitosť ochrany životného prostredia. Keďže nám záleží na našej i Vašej budúcnosti, podnikáme zodpovedne a myslíme na to, akým spôsobom dosahujeme zisk. Čoraz väčšiu pozornosť venujeme práve ochrane životného prostredia, ktorá sa v poslednej dobe stáva čím ďalej, tým dôležitejšia. Svoju spoločenskú zodpovednosť aktuálne orientujeme na:

UDRŽATEĽNÉ DIGITÁLNE RIEŠENIA

Vyvíjame, implementujeme a taktiež sami využívame riešenia, ktoré majú cenu. Nie len pre nás, ale aj pre našu planétu. Jedným z nich je elektronické spracovanie a obeh interných dokumentov, ktorý sme zaviedli ešte v roku 2012. Cieľom tohto kroku bolo šetrenie našich lesov a zníženie množstva využívaného papiera. Pochváliť sa dnes môžeme až 18%-tnou úsporou papiera a zároveň aj skvalitnením internej komunikácie a služieb poskytovaných našim zákazníkom.

Elektronické spracovanie sa netýka len interných dokumentov ale v mnohých prípadoch aj tých, ktoré sú zasielané našim partnerom a zákazníkom. Týmto spôsobom chceme pozitívne pôsobiť aj na naše externé okolie a inšpirovať ho k rovnakým udržateľným krokom, aké zavádzame my.

V neposlednom rade sa chceme pochváliť aj riešením z našej dielne s názvom Contract management, ktoré komplexne pokrýva procesy spracovania údajov o zamestnancoch tak, aby boli dodržané všetky firemné, ale aj legislatívne požiadavky a aby zároveň dochádzalo k pozitívnemu dosahu na životné prostredie. Riešenie totiž pracuje so všetkými dostupnými dátami o zamestnancoch, a tak nemusí dochádzať k dodatočným papierovačkám.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search