Screening

Home / Služby / Screening

Screening má za cieľ zmapovať kľúčové procesy v danom podniku, ako aj súčasné nastavenie ERP systému v rámci jednotlivých funkčných modulov a porovnať ho s procesmi, ktoré v podniku prebiehajú.

Screening

Účelom screeningu je efektívnejšie využívanie systému ERP, a tým dosiahnutie úspor v rámci prebiehajúcich podnikových procesov. Screening je realizovaný v niekoľkých krokoch, a to od vykonania prehľadovej analýzy podnikových procesov, cez workshop s kľúčovými používateľmi, až po vypracovanie záverečnej správy obsahujúcej odporúčania pre zefektívnenie využívania ERP systému vo vybranej oblasti.

Screening je realizovaný v nasledovných krokoch:

  1. Prehľadová analýza procesu plánovania (proces, informačný systém).
  2. Workshop s kľúčovými používateľmi a vlastníkmi kľúčových procesov, predstavenie kľúčových možností ERP systému vo vybranej oblasti v nadväznosti na jej analýzu.
  3. Vypracovanie záverečnej správy obsahujúcej odporúčania pre zefektívnenie využívania ERP systému vo vybranej oblasti.
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search