Management Consulting

Home / Služby / Management Consulting

Naši konzultanti zabezpečia dokonalé pokrytie všetkých podnikových požiadaviek, zanalyzujú aktuálny stav a navrhnú potrebné zmeny.

Z pohľadu vrcholového riadenia firiem ponúka RKMC konzultačné služby v procesoch riadenia spoločnosti, od ich identifikácie, cez analýzu potreby prípadných zmien, návrh riešenia až po dohľad nad jeho realizáciou. Certifikovaní konzultanti zanalyzujú na základe požiadaviek zákazníka aktuálny stav priebehu podnikových procesov a navrhnú zmeny vedúce k ich optimalizácii, väčšej efektivite a rýchlosti, a v neposlednom rade aj zníženia nákladov.

Konzultačné služby poskytujeme v nasledovných oblastiach:

Business reporting                         Údržba zariadení

Finančný controlling                      Odbyt

Účtovníctvo a dane                        Logistika

Personalistika a mzdy                   Skladové hospodárstvo

Projektový manažment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search