Implementácia ERP riešení

Home / Služby / Implementácia ERP riešení

Konzultanti a programátori RKMC zabezpečujú komplexnú realizáciu implementácie ERP systému, presne podľa požiadaviek zákazníka.

Implementácia ERP riešení:

Samotnej implementácii predchádza detailná analýza podniku a potrieb zákazníka, a to za účelom získania informácií o jeho silných a slabých stránkach, či kľúčových procesoch. Každý projekt si vyžaduje individuálny prístup a na mieru šité riešenie. Implementácia prebieha podľa medzinárodných štandardov,ktoré ponúkajú sumár informácií a poznatkov z oblasti projektového riadenia, s ktorými sú naše projekty úspešne realizované.

 

Základné fázy procesu implementácie systému ERP v podniku:

1.) Príprava projektu – Definícia implementačného tímu, časový harmonogram projektu, plán projektových a technických požiadaviek.

2.) Analýza a Cieľový koncept – Analýza požiadaviek zákazníka, vytvorenie Cieľového konceptu riešenia – Business Blueprint, ktorý definuje spôsob nastavenia systému s prihliadnutím na podnikové procesy a požiadavky kľúčových používateľov.

3.) Realizácia Funkčného prototypu – Príprava funkčného riešenia na základe výsledkov Analýzy a Cieľového konceptu, nastavenie systému, príprava školení, testovanie funkcionality a procesov podľa odsúhlasených testovacích scenárov, príprava dát pre migráciu údajov, plánovanie prípravy produktívnej prevádzky.

4.) Príprava produktívnej prevádzky – Organizačná príprava produktívnej prevádzky, školenia koncových používateľov, praktické testovanie funkcionality používateľmi na testovacom systéme, optimalizácia systému, migrácia dát do produktívneho systému.

5.) Uvedenie systému do prevádzky a servisná podpora – Spustenie produktívnej prevádzky, poskytovanie zvýšenej podpory pri prevádzke systému.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search