HelpDesk

Home / Služby / HelpDesk

RKMC poskytuje v rámci podpory systému SAP aj rozsiahlu technickú podporu v podobe HelpDesku. Ide o centrálne miesto slúžiace na manažovanie a riešenie zákazníckych požiadaviek, na ktoré sa môžu užívatelia systému SAP obrátiť pri riešení technických problémov. Certifikovaní konzultanti sú pripravení pomôcť užívateľom s akoukoľvek otázkou, či problémom týkajúcim sa SAP riešenia daného podniku.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search