SAP Slovensko chce pomôcť školám s preverovaním vedomostí študentov

Home / Zo sveta SAP / SAP Slovensko chce pomôcť školám s preverovaním vedomostí študentov

SAP Slovensko chce pomôcť školám s preverovaním vedomostí študentov

Objektívne výsledky pri preverovaní vedomostí študentov

,,O objektívne výsledky pri testovaní vedomostí študentov sa dokáže postarať softvér,“ píše na svojich stránkach SAP Slovensko. Súčasná pandemická situácia zasiahla aj do oblasti školstva. Žiaci, študenti i pedagógovia boli nútení zvyknúť si na dištančnú výučbu, ktorej súčasťou je i testovanie a skúšanie žiakov na diaľku. Tu však môže nastať problém s objektívnosťou výsledkov, ktorý sa snaží vyriešiť riešenie z dielne SAP. ,,Pri klasickej výučbe si triedu ustráži pedagóg, pri dištančnej to však nejde. Jeho úlohu prevezme automatický systém. Pretože má mať hodnotenie nejaký zmysel, musíme mať dôveru v jeho výsledky,“ vyjadruje sa k tejto problematike Juraj Laifr, špecialista na vzelávacie riešenia zo SAP Slovensko.

Ako funguje riešenie Questionmark?

Nástroj Questionmark vyvíjaný spoločnosťou SAP funguje na princípe zaznamenania skúšky na videozáznam, pričom sa sústredí na podozrivé správanie študenta, ako je kopírovanie a vkladanie textu do testu, otváranie nových záložiek v prehliadači, prítomnosť inej osoby v miestnosti, či nezvyčajné pohyby hlavy i očí, ktoré naznačujú podvádzanie zo strany študenta. Na základe tohto záznamu sa každému študentovi vypočíta skóre podozrenia. Nástroj tiež umožňuje pedagógom vytvárať rôzne druhy testov a študentom absolvovať skúšanie bez toho, aby si museli obstarávať akýkoľvek dodatočný hardvér.

Súkromie sa nenarúša

Riešenie Questionmark plne rešpektuje súkromie každého skúšaného študenta. Počas nahrávok skúšok či testov nie je využívaná biometria, všetky nahrávky sú bezpečne uložené a nikdy nie sú zdieľané s tretími stranami. Zaznamenané informácie sú sprístupnené len pedagógovi, ktorý zároveň rozhoduje o tom, ktoré dáta majú byť na videozázname zachytené. Následne sú všetky záznamy prísne šifrované.

Záujem aj na Slovensku

Dôležitosť a význam softvérových nástrojov, ktoré nie len zabezpečia bezpečné testovanie študentov, ale tiež znížia časovú náročnosť prípravy testov na strane pedagógov, si uvedomujú aj slovenské univerzity. ,,Máme záujem o udržanie vysokej úrovne i v časoch dištančného vzdelávania. Na to je však kľúčové zabezpečiť dôveryhodné overovanie vedomostí študentov aj pri vyučovaní na diaľku,“ hovorí Igor Kollár z Katedry kvantitatívnych metód a informačných systémov Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

To, ako riešenie Questionmark funguje v praxi si môžete pozrieť na nasledujúcom VIDEU. O riešení píše aj SAP Slovensko vo svojom ČLÁNKU.

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search