SAP S/4 HANA CLOUD NA ČELE REBRÍČKOV

Home / Aktuality / SAP S/4 HANA CLOUD NA ČELE REBRÍČKOV

SAP S/4 HANA CLOUD NA ČELE REBRÍČKOV

Jedinečné inovatívne riešenie SAP S/4 HANA Cloud sa prebojovalo do rebríčka s názvom Magic Quadrant pre Cloud Core Managament stredne veľkých, veľkých a globálnych firiem, ktorý je zostavovaný spoločnosťou Gartner. V ňom sú predajcovia a dodávatelia hodnotení podľa úplnosti ich vízie a schopnosti realizovať ju.

„Vďaka kontinuálnemu investovaniu a inovovaniu riešenia SAP S/4 HANA Cloud, dokážeme našim zákazníkom dodávať novú generáciu komplexných inteligentných obchodných procesov,“ vyjadril sa k riešeniu Jan Gilg, prezident riešenia SAP S/4 HANA. „To dokazuje našu hlbokú oddanosť zákazníkom a vysvetľuje našu novo-získanú vedúcu pozíciu v rebríčku Magic Quadrant. Sme hrdí na to, že sme uznaní za lídrov a veríme, že to odráža naše zameranie na pomoc zákazníkom pri dosahovaní prevádzkovej dokonalosti v cloude.“

Ako hovorí Jan Gilg, SAP toto riešenie neustále inovuje, čoho dôkazom sú aj jeho najnovšie aktualizácie a úpravy, medzi ktoré patria napríklad nasledujúce:

  • Riešenie zahrňuje nové procesy podporujúce podniky pri speňažovaní obchodného modelu založeného na predplácaní.
  • Doplnené je o univerzálne paralelné účtovníctvo, ktoré umožňuje spoločnostiam pripravovať a predkladať účtovné závierky v súlade s rôznymi súbormi účtovných štandardov.
  • Novinkou sú i nové technologické robotické služby, ktoré sú súčasťou SAP Intelligent Robotic Process Automation 2.0.
  • Integrovaná podpora je vylepšená o prostredie zákazníckej podpory poskytujúcej prístup k podpore v reálnom čase.

Riešenie SAP S/4 HANA Cloud teda aj podľa spoločnosti Gartner a jej rebríčka Magic Quadrant predstavuje osvedčené globálne riešenie pre kľúčové podnikové financie, ktoré poskytuje jazykovú, menovú a regulačnú podporu prispôsobenú väčšine krajín na svete. Gartner okrem toho vyzdvihuje i globálnu sieť partnerov spoločnosti SAP, ktorí implementujú riešenia a služby po celom svete. Vďaka samotnému riešeniu S/4 HANA Cloud, dokáže každá spoločnosť inovovať procesy týkajúce sa hlavnej knihy a celkovej finančnej správy. To všetko prostredníctvom tzv. univerzálneho denníka, ktorý poskytuje finančným štruktúram podniku robustnú flexibiltu, a to ako v transakciách, tak i v analýze a integrácií.

Okrem toho má v sebe S/4 HANA Cloud zároveň integrované funkcionality riešenia SAP Analytics Cloud, ktoré mu umožňujú napríklad plánovať obsah kľúčových finančných procesov. Analytics Cloud pri tom podporuje agilné a prediktívne finančné plánovanie, ako i rozšírené plánovanie a analýzy, ktoré prepájajú ľudí a plány naprieč celým podnikom. Zákazník tak dokáže dosahovať lepšie obchodné výsledky. A o to predsa v biznise ide.

Celý report k rebríčku Magic Quadrant je dostupný na nasledujúcom odkaze: sap.com

Zdroj:

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search