SAP riešeniam dôveruje aj FC Bayern Mníchov

Home / Zo sveta SAP / SAP riešeniam dôveruje aj FC Bayern Mníchov

SAP riešeniam dôveruje aj FC Bayern Mníchov

SUccessFactors vo futbale (1)

SAP riešeniam dôverujú spoločnosti z rôznych odvetví z celého sveta. Dôkazom toho je i nová spolupráca SAP-u s najúspešnejsím nemeckým futbalovým klubom FC Bayern Mníchov, ktorý vo februári tohto roka výrazne vylepšil  svoje digitálne HR možnosti prostredníctvom implementácie riešení SAP SuccessFactors.

Cieľom tejto implementácie je štandardizácia a optimalizácia procesov riadenia ľudských zdrojov. Riešenie umožňuje svetoznámemu futbalovému klubu kontinuálne zlepšovať zamestnaneckú skúsenosť viac než tisícky zamestnancov a poskytuje mu predkonfigurované procesy a osvedčené postupy. FC Bayern totiž vďaka SuccessFactors zanecháva doteraz používané tabuľky a ručne riadené procesy a posúva sa k integrovanej platforme. Tá mu umožní zjednotiť dáta v rámci rôznych podsystémov, vrátane náboru, zaškoľovania a riadenia výkonnosti. Systém podporujúci pokročilé analytické funkcie tiež uľahčí tvorbu repotov a prispeje k efektívnejšiemu využitiu potenciálu zamestnancov.

K implementácií riešenia do svojich systémov sa pre SAP vyjadril Jan-Christian Dressen, výkonný podpredseda FC Bayern: ,,Riešenie SAP SuccessFactors Employee Central umožňuje nášmu HR tímu robiť to, čo vedia najlepšie – sústrediť sa na strategické HR procesy s pridanou hodnotou. Pred implementáciou riešenia sme sa zaoberali zastaralými, časovo náročnými procesmi.  Integrácia nám umožnila nie len digitalizovať naše procesy, ale tiež ich inovovať a prepracovať.

Okrem samotného SAP SuccessFactors Employee Central implementoval futbalový klub tiež aplikáciu SAP SuccessFactors Mobile, ktorá poskytuje všetkým zamestnancom – či už hráčom, trénerom, manažérom alebo administratívnym pracovníkom – moderné a intuitívne užívateľské prostredie podporujúce mobilitu. Vďaka nej budú môcť zamestnanci napríklad pristupovať ku svojim osobným dátam, aktualizovať svoje profily, či vkladať a schvaľovať v systéme dovolenky.

„Nasadením SAP SuccessFactors Employee Central otvárame novú kapitolu v dlhodobom partnerstve medzi FC Bayern a spoločnosťou SAP,“ ubvádza Andreas Jung, člen predstavenstva FC Bayern. „SAP a FC Bayern sú partnermi už od roku 2014 a dlhodobo spolupracujú na inovatívnych riešeniach, ktoré klubu pomáhajú dosahovať športové a podnikateľské ciele. Nasadenie riešenia SAP SuccessFactors Empolyee Central rozširuje naše partnerstvo aj do oblasti riadenia ľudských zdrojov, čo športovému klubu umožní ďalší rast i zachovanie konkurencieschopnosti. A to nie len priamo na ihrisku,“ uzatvára túto tému Thomas Saueressig, člen predstavenstva spoločnosti SAP.

Riešenie SAP SuccessFactors sa môže stať realitou aj vo Vašom podnikaní. Ak chcete vedieť viac, kliknite na sekciu SAP SuccessFactors na našom webe.

Zdroj

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search