SAP mení obchodné procesy

Home / Zo sveta SAP / SAP mení obchodné procesy

SAP mení obchodné procesy

SaP vo svete obchodu

Vývoj predajnej ceny produktu, akékoľvek potrebné úpravy a následná prezentácia zákazníkovi. Takto môžeme veľmi zjednodušene popísať priebeh obchodných procesov. Každý obchodný manažér však vie, že realita nie je taká ružová, a najmä v prípade B2B predaja, sa všetko môže skomplikovať v priebehu sekundy. Špecifická konfigurácia, vyjednávanie cien, kombinovanie produktov a služieb a následné schvaľovacie procesy naprieč oboma zúčastnenými stranami – to všetko spôsobuje „obchoďákom“ vrásky na čele. A práve preto do ich práce vstupuje softvér.

Obchodní manažéri potrebujú riešenie, ktoré umožní klientovi, predajnému tímu i partnerom efektívne a presne vytvárať návrhy, konfigurovať, stanovovať ceny, vytvárať ponuky a objednávky komplexných produktov a riešení. A to presne takých, aké koncový klient potrebuje. Obchodní manažéri potrebujú riešenie, ktoré transformuje obchodné procesy. A presne s takým riešením prichádza spoločnosť SAP. CPQ (Configure Price Quote) predstavuje softvér, vyvinutý na to, aby podporoval priamych predajcov, obchodných partnerov, ale i samotné predajné kanály. V súčasnosti sú aktivity SAP-u zamerané tiež na to, aby riešenie podporilo obchodné procesy v online prostredí.

Vyriešiť niekoľko hlavných výziev v oblasti predaja – tak znie základný cieľ spoločnosti SAP pri vývoji riešenia CPQ. Medzi tieto výzvy patrí napríklad uspokojenie dopytu zákazníkov a distribútorov po samoobslužných nákupných kanáloch, či manažovanie narastajúcej komplexnosti cien, ktorá môže byť rovnako zložitá, ako konfigurácia produktu. V scenári tohto riešenia sa dokonca konfigurácia „dealov“, ako ich obchodní manažéri radi nazývajú, stáva dôležitejšia ako konfigurácia samotného produktu.

Riešenie SAP CPQ je založené na umelej inteligencií a jej možnostiach, ktoré napomáhajú ako s riadením predaja, tak i s obchodnými analýzami, a ktoré sú integrované so zákazníckymi skúsenosťami ako v rámci riešení od SAP-u, tak i v rámci externých riešení. Podľa Nicole France, viceprezidentky prieskumnej organizácie Constellation Research, „SAP CPQ zjednodušuje a automatizuje administratívne aspekty poskytovania cenových ponúk, návrhov a zmluvných podmienok. Zvýšenie rýchlosti a presnosti procesov prináša benefity všetkým zúčastneným stranám: kupujúcim, predávajúcim, výrobcom, finančníkom i legislatívnym zástupcom. Ďalšou výhodou SAP CPQ je možnosť vnorenia riešenia do širšej sady súvisiacich funkcií určených k uľahčeniu celého predajného procesu.“

Constellation research vo svojom nedávnom reporte uvádza, že riešenie Configure Price Quote od spoločnosti SAP podporuje ako zmenu zákazníckeho správania, tak i zlepšovanie interakcií so zákazníkmi v komplexnom svete predaja. Celý report je dostupný TU.

Zdroj

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search