SAP Enterprise Product Development – predpovedanie štrukturálnych porúch stavieb

Home / Zo sveta SAP / SAP Enterprise Product Development – predpovedanie štrukturálnych porúch stavieb

SAP Enterprise Product Development – predpovedanie štrukturálnych porúch stavieb

Mosty v Nórsku majú vynikajúcu úroveň bezpečnosti, ale takmer 80-ročný most „Stavå“ pozdĺž hlavnej nórskej severojužnej diaľnice bol neustálym dôvodom na obavy Nórskej správy verejných ciest (NPRA). Rovnako ako mnohé staršie mosty na celom svete, aj tento bol postavený na polovičnú záťaž dopravou, než zažívame dnes. Preto museli, od istého momentu, prechádzať kamióny cez most zníženou rýchlosťou, a to vždy v jednom smere. Jedna z opôr mosta sa totiž začala voľne vznášať.

NPRA dokázala rýchlo reagovať vďaka riešeniu od spoločnosti SAP, ktoré spája senzory IoT (Internet of Things), DTT (Digital Twin Technology)AIS (Asset Intelligence System), aby získali prehľad o správaní sa mostov v reálnom čase. SAP Enterprise Product Development je nová trieda nástrojov, ktorú môžu úrady použiť na vzdialené monitorovanie, plánovanie údržby a – v extrémnych prípadoch – predpovedanie štrukturálnych porúch.

Priemerný vek 5800 nórskych mostov je 36 rokov a každých päť rokov sa podrobujú rutinnej kontrole. Mosty sa považujú za bezpečné, ale bola to zmes inteligentnej predvídavosti a šťastia zo strany NPRA, že most Stavå sa používal na testovanie nového systému monitorovania a predpovedí v reálnom čase pomocou technológie DTT. Veľká časť opotrebovania mostov nie je ľudským okom viditeľná. Táto nová technológia však dokáže rozpoznať problém skôr, ako dôjde k poškodeniu samotnej konštrukcie.

„S cloudovým riešením od SAP môže NPRA okamžite reagovať na abnormálne správanie a tiež lokalizovať problém v ranom štádiu vývoja na miestach, ktoré inžinieri nemôžu vizuálne skontrolovať,“ povedala Marit Reiso, senior projektová manažérka pre SAP Enterprise Product Development. „To má ďalšie výhody, pretože počas rutinných kontrol musí byť premávka zastavená, aby sa mohol most skontrolovať. Štrukturálne problémy však nemusia byť rozpoznané počas mimoprevádzkových podmienok.“ Je dôležité poznamenať, že neskoršie odhalenie poruchy mosta Stavå by neviedlo ku kolapsu, ale pravdepodobne by viedlo k väčším škodám a vyžiadalo by si odstavenie konštrukcie a zablokovanie jednej z najdôležitejších severojužných tranzitných trás v krajine.

Len v USA je viac ako 54 000 z viac ako 600 000 mostov hodnotených ako „štrukturálne nedostatočné“. Krajiny v Európe tiež bijú na poplach, že bez riadneho monitorovania a údržby možno očakávať ďalšie poruchy mostov, ako napríklad Morandiho most v talianskom Janove. Cesty sa stávajú čoraz digitálnejšími, inteligentnejšími a automatizovanejšími a požiadaviek na systém správy majetku bude len narastať.

Zdroj

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search