SAP BOJUJE ZA NAŠU PLANÉTU

Home / Aktuality / SAP BOJUJE ZA NAŠU PLANÉTU

SAP BOJUJE ZA NAŠU PLANÉTU

Lepší svet nepríde sám od seba. Za lepší svet treba bojovať. A vie to aj spoločnosť SAP, ktorá sa rozhodla stať členom Svetovej obchodnej rady pre udržateľný rozvoj (World Business Council for Sustainable Developement WBCSD). Tá je zameraná na zvýšenie transparentnosti firemných uhlíkových emisí s cieľom konečnej dekarbonizácie dodávateľských reťazcov.

Spoločnosť SAP získala v tejto rade pozíciu inovačného partnera, tzv. Value Chain Carbon Transparency Pathfinder, čo okrem iného urýchli aj dynamiku samotnej spoločnosti v oblasti udržateľnosti a inovácií. K novému partnerstvu sa vyjadril i Christian Klein, CEO spoločnosti SAP: „Prostredníctvom zavádzania konkrétnych schopností do našich softvérov podporujeme podniky všetkých veľkostí i odvetví v ich snahe o znižovanie uhlíkovej stopy naprieč ich operáciami, dodávateľskými reťazcami, i jednotlivými produktami. Vďaka partnerstvu s WBCSD a ďalšími spoločnosťami, ktoré sa skutočne zameriavajú na budúcnosť, dokážeme spoločne nachádzať nové spôsoby zhromažďovania a zdieľania údajov o uhlíkovej stope produktov so zákazníkmi a spotrebiteľmi, vďaka čomu vieme poskytovať konkurenčnú výhodu a zároveň urýchľovať globálne úsilie dekarbonizácie.“

World Business Council for Sustainable Developement je globálna organizácia, ktorej snahou je urýchlenie prechodu k udržateľnému svetu. Jadro jej činností tvorí 6 pracovných programov, zahŕňajúcich klímu, energetiku, či obehové hospodárstvo, ktorými sa organizácia snaží prispieť k  naplneniu cieľov udržateľného rozvoja stanovených Valným zhoromaždením OSN v roku 2015.

„Sme veľmi radi, že sa môžeme spoľahnúť na podporu od spoločnosti SAP, ktorá pre nás predstavuje akýsi hnací motor a odborné znalosti naprieč našimi programami a projektami – najmä pre projekt Carbon Transparency Pathfinder, ktorý predstavuje pre SAP perfektnú iniciatívu, pretože ich riešenia pre správu softvérov a dát sú využívané mnohými z najväčších svetových spoločností,“ hovorí Peter Bakker, prezident a generálny riaditeľ WBCSD. „Tešíme sa na spoločné inovovanie so SAPom a ďalšími členmi. Chceme dosiahnuť skutočne hmatateľný pokrok v oblasti udržateľného rozvoja a klímy, a prispieť tak k udržateľnejšiemu svetu, ktorý bude v súlade s nedávno vydanou Víziou 2050.“ (https://timetotransform.biz/)

Zdroj

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search