SAP a internet vecí

Home / Zo sveta SAP / SAP a internet vecí

SAP a internet vecí

IoT (1)

Po rokoch vývoja je IoT (internet vecí) konečne dostatočne vyspelý na to, aby sa stal ,,mainstreamom“ naprieč odvetviami, ktoré môžu vďaka inteligencií okúsiť novú éru pružnosti dodávateľského reťazca. Informuje o tom na svojom webe spoločnosť SAP, ktorá sa o digitálnej transformácií vyjadruje takto: ,,Teraz je ten správny čas na Industry 4.0, a to nehovoríme len o inteligentnej výrobe. Namiesto izolovaného pozerania sa na jednotlivé oblasti podnikania, potrebujú podniky inteligenciu v reálnom čase, ktorá im pomôže zosynchornizovať všetky procesy. Vďaka tomu sa dokážu rapídnejšie prispôsobovať zmenám.“

Internet vecí je obrovský trend v oblasti kontroly a komunikácie predmetov medzi sebou prostredníctvom technológií bezdrôtového prenosu dát. Ide teda o prepojenie zariadení, objektov a ľudí s internetom. SAP IoT je produkt, ktorý prináša rozličné možnosti riešenia priemyselných prípadov použitia IoT. Používateľom umožňuje upraviť ich biznis procesy a modely prostredníctvom dát a služieb IoT.

Medzi základné benefity využitia IoT vo Vašom podniku patrí napríklad zvýšenie operatívnej efektívnosti. Riešenie od SAP-u Vám pomôže zlepšiť Vaše obchodné výsledky vylepšením obchodných procesov, zlepšením kvality, produktivity a efektivity zdrojov, a to všetko vďaka dátam a technológiam IoT. Okrem toho sa Vaša firma stane otvorenejšia voči inováciám, začnete zákazníkom poskytovať služby s pridanou hodnotou a budete môcť integrovať svoje poznatky do všetkých svojich procesov. Skrátka, otvorí sa Vám množstvo nových príležitostí a možností.

Spoločnosť SAP však zároveň upozorňuje na nevyhnutnosť transformácie ľudského myslenia zároveň so zavádzaním IoT riešenia. Senior viceprezidentka a globálna riaditeľka IoT v SAP-e, Elvira Wallis, sa na margo zmeny v myslení vyjadruje takto: ,,Digitálna transformácia nesmie byť len IT iniciatíva. Štúdie preukazujú, že tie najúspešnejšie transformačné stratégie sú podporované všetkými spoločníkmi v danej firme. Ľudia musia rozumieť tomu, čo sa vo firme mení, prečo táto zmena nastáva a čo pre nich znamená.“

Viac o SAP IoT sa dočítate na týchto odkazoch: link, link.

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search