Štandard kvality

Home / Produktové riešenia od RKMC / Štandard kvality

Štandard kvality je riešením podporujúcim procesy v spoločnostiach podnikajúcich v sieťových odvetviach, t.j. v elektroenergetike (vyhláška č. 275/2012 Z. z.), vodárenstve (vyhláška č. 276/2012 Z. z.), teplárenstve a plynárenstve (vyhláška č. 278/2012 Z. z.), v ktorých sú stanovené minimálne úrovne kvality dodávaných tovarov a poskytovaných služieb zákazníkom.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search