Riešenie prepojenia fiskálnej tlačiarne so sytémom SAP

Home / Produktové riešenia od RKMC / Riešenie prepojenia fiskálnej tlačiarne so sytémom SAP

Riešenie prepojenia fiskálnej tlačiarne so systémom SAP vyvinuté spoločnosťou RKMC predstavuje jednoduchý spôsob ako naplniť podmienky dané zákonom o registračných pokladniciach.

  • Vystavovanie, evidencia, tlač a účtovanie pokladničných dokladov k hotovostným úhradám vystavených faktúr.
  • V prípade platby faktúry v hotovosti je možná samostatná transakcia prípravy dát na komunikáciu s fiskálnou tlačiarňou, ich tlač a zápis údajov do fiskálnej pamäte tlačiarne. Následne dochádza k zaúčtovaniu operácie v systéme SAP na príslušné účty, a zároveň k vyrovnaniu otvorenej položky odberateľa.
  • Zápis všetkých denných transakcií do pamäte zariadenia vrátane dennej uzávierky.
  • Automatické upozornenie systému na nevykonanie dennej uzávierky.
  • Možnosť stornovania pokladničnej operácie.
  • Tlač kópie pokladničného dokladu.
  • V prípade pripojenia viacerých SAP užívateľov v rámci jednej lokálnej siete, možnosť práce s rovnakou fiskálnou tlačiarňou.
  • Možnosť rozšírenia o evidenciu ďalších typov pokladničných operácii.
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search