Riešenie osobného hodnotenia

Home / Produktové riešenia od RKMC / Riešenie osobného hodnotenia

Riešenie osobného hodnotenia od spoločnosti RKMC poskytuje jednoduché a používateľsky príjemné rozhranie pre zadávanie osobného hodnotenia priamo vedúcimi zamestnancami.

  • Aplikácia sleduje rozpočet, ktorý má vedúci k dispozícii na základe definovaných pravidiel.
  • Všetky dáta sú uložené priamo v systéme SAP a nie sú potrebné žiadne prenosy.
  • V prípade, ak je súčasťou hodnotenia využitie pracovného času, dáta sa preberajú priamo zo mzdových podkladov, takže sú vždy presné.
  • Príslušný zodpovedný používateľ okamžite vidí status hodnotenia za jednotlivých pracovníkov.
  • Možnosť automatického posielania mailov nadriadeným zamestnancom, ak vedúci nesplní termín…
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search