Riadenie skladových zásob pomocou dátových kódov

Home / Produktové riešenia od RKMC / Riadenie skladových zásob pomocou dátových kódov

Riadenie zásob si vyžaduje neustále dôkladné plánovanie, a to je možné len pri dostupnosti správnych a aktuálnych informácií v podnikovom informačnom systéme. Tímu RKMC sa podarilo vyvinúť softvérové riešenie v prostredí SAP, vďaka ktorému je dohľad nad skladovými zásobami jednoduchší, efektívnejší, a hlavne menej nákladnejší.

Podstatou tohto inovatívneho riešenia je využitie QR kódov, RFID a ďalších dátových nosičov a s nimi súvisiacich prostriedkov automatickej identifikácie, ako sú čítačky. V nich dochádza, prostredníctvom zodpovedajúceho programového vybavenia, k zberu, prenosu, spracovaniu a vyhodnoteniu dát. Samozrejme, že podľa požiadaviek zákazníka je možné nastaviť optimálnu kombináciu hardvérových a softvérových prostriedkov s požadovaným výkonom a cenou.

Hlavné prínosy riešenia sú:

 • Zrýchlenie spracovania príjmu a výdaja materiálu na sklade.
 • Automatizácia ďalšieho spracovania skladových operácií.
 • Eliminácia chybovosti z pohľadu materiálu a účelu, pre ktorý sa zo skladu vydáva.
 • Výrazné zrýchlenie a spresnenie inventúry.
 • Zrýchlenie a spresnenie kontroly evidovaného majetku vo vzťahu k osobnej karte alebo karte objektu.
 • Optimalizácia pracovných úkonov.

……………………………………………………………………………………………………………

 • Zníženie režijných nákladov s rýchlou návratnosťou investície.
 • Zvýšenie produktivity a efektivity práce v rámci celej organizácie.
 • Spätné dohľadanie informácií o realizovaných operáciách vrátane zodpovedného pracovníka.
 • Zrýchlenie samotného procesu vďaka prepojeniu s informačným systémom SAP a automatizácii prenosu dát.
 • Zvýšenie konkurencieschopnosti na trhu.
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search