Podpora účtovania opravných položiek k skladovým materiálom v SAP

Home / Produktové riešenia od RKMC / Podpora účtovania opravných položiek k skladovým materiálom v SAP

Podpora účtovania opravných položiek k skladovým materiálom v SAP, vyvinutá spoločnosťou RKMC, je riešením zabezpečujúcim v systéme SAP identifikáciu nepoužívaných materiálov a umožňujúcim zaúčtovanie opravných položiek k nim…

  • Prehľadné identifikovanie bezobrátkového materiálu (tzv. ležiaky) v skladových zásobách od zvoleného dátumu, tvorba a tlač formulárov.
  • Účtovanie opravných položiek na tieto bezobrátkové materiály v hodnote zásob ku zvolenému dátumu.
  • Zjednodušenie práce a optimalizácia dlhodobo viazaných bezobrátkových skladových zásob.
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search