Optimalizácia Cash Flow

Home / Produktové riešenia od RKMC / Optimalizácia Cash Flow

Optimalizácia Cash Flow s použitím riešenia od RKMC – detailné sledovanie a vyhodnocovanie všetkých finančných tokov, a tým zefektívnenie použitia dostupných zdrojov.

Optimalizácia Cash Flow

  • Optimalizácia Cash Flow vďaka aktualizácii údajov v reálnom čase.
  • Výrazná úspora času a zvýšenie presnosti pri spracovaní manažérskeho Cash Flow vďaka automatizovanej analýze jednotlivých transakcií a tvorbe výsledného reportu.
  • Možnosť definície a úpravy vlastných podmienok a pravidiel odvodzovania.
  • Možnosť automatizovanej aktualizácie reportu v reálnom čase na základe realizovaných transakcií.
  • Lepšie a efektívnejšie nakladanie s firemnými zdrojmi vďaka presnej znalosti aktuálnej situácie a očakávaných udalostí.
  • Jednoznačná identifikácia účtovných predpisov viažucich sa k jednotlivým príjmovým a výdajovým pohybom bankového výpisu.
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search