Automatická kontrola dodávateľov so zrušením registrácie DPH

Home / Produktové riešenia od RKMC / Automatická kontrola dodávateľov so zrušením registrácie DPH

Automatická kontrola dodávateľov so zrušením registrácie DPH eliminuje riziko prevzatia ručenia za neodvedenú DPH za dodávateľa, u ktorého nastali dôvody pre zrušenie DPH podľa zákona č. 222/2004 Zb. z.

  • Eliminácia rizika vyplývajúceho z ručenia za neodvedenú DPH zo strany dodávateľov.
  • Automatická kontrola a blokovanie dodávateľov so zvýšeným rizikom.
  • Úspora času pri aktualizácií údajov o dodávateľoch.
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search