RKMC získal certifikát SAP SuccessFactors !

Home / Aktuality / RKMC získal certifikát SAP SuccessFactors !

RKMC získal certifikát SAP SuccessFactors !

SAP SuccessFactors je prelomové riešenie, ktoré spája najnovšie technológie s dlhoročnými skúsenosťami a best practices z oblasti HCM. Tímu RKMC sa podarilo úspešne zložiť certifikačnú skúšku, vďaka ktorej môže toto moderné riešenie priniesť aj do vašej firmy.

SAP SuccessFactors otvára HR manažérom a personalistom nové možnosti, a to nielen pri nábore nových zamestnancov, ale aj pri plánovaní rozvoja tých existujúcich, či ich rýchlejšej aklimatizácii a vzájomnej sociálnej interakcii. Riešenie poskytuje dôležité HR funkcie, ako napr. verejný profil, organizačný diagram, emailové notifikácie, celý proces náboru, či odmeňovanie zamestnancov.

Toto cloudové riešenie je tvorené niekoľkými kľúčovými aplikáciami, ktoré si môžete prispôsobiť podľa svojich potrieb, či prepojiť s ostatnými firemnými systémami tak, aby bolo v čo najväčšom súlade s vašou systémovou architektúrou, či firemnou kultúrou.

Viac info nájdete na SAP SuccessFactors

SAP SuccessFactors Certifikat

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search