RKMC na konferencii Lean manažment 2016 !

Home / Aktuality / RKMC na konferencii Lean manažment 2016 !

RKMC na konferencii Lean manažment 2016 !

Téma Lean manažmentu a zefektívňovania podnikových procesov je vysoko aktuálna aj u našich zákazníkov, ktorým poskytujeme podporu v oblasti ich informačného systému SAP. Aby sme našim zákazníkom dokázali aplikovať princípy Lean manažmentu aj v oblasti optimalizácie podnikových procesov čo najefektívnejšie a presne podľa ich požiadaviek, snažíme sa o tejto metóde riadenia získať čo najviac vedomostí. Dňa           4. februára sme sa preto zúčastnili konferencie „Lean manažment 2016“ v Košiciach, kde sme si vypočuli pútavé prezentácie s prípadovými štúdiami konkrétnych firiem, ktorým sa podarilo princípy Lean manažmentu úspešne aplikovať.

 

Recent Posts

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search

Zdroj: SAP Slovensko, s.r.o.