SAP

SAP – Systems, Applications & Products in Data Processing

SAP je svetovo uznávaný podnikový informačný systém pre veľké a stredne veľké podniky, dodávaný nemeckou spoločnosťou SAP AG. Viac než 440 tisíc spokojných zákazníkov v 190 krajinách sveta a vyše 48 rokov skúseností svedčí o dôveryhodnosti a obľúbenosti v tento systém. Hlavným prínosom SAPu je zefektívnenie podnikového riadenia, a to zrýchlením a skvalitnením kľúčových procesov. Jedinečnosť jednotlivých riešení spočíva v ich implementácii na mieru, t.j. presne podľa požiadaviek zákazníka a na základe komplexnej analýzy podniku.

SAP systém zabezpečí vášmu podniku vyššiu produktivitu, zrýchlenie finančných operácií, zefektívnenie riadenia jednotlivých oddelení a využívania obchodných príležitostí, či prehľad o aktuálnom dianí na základe pravidelných reportov.

Zákazníci SAP globálne pokrývajú:

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search