SAP Success Factors

Home / Riešenia SAP / SAP Success Factors

Váš biznis tvoria Vaši ľudia

SAP Success Factors

Predstavujeme Vám jednotku medzi dodávateľmi cloudových riešení pre oblasť ľudských zdrojov! Vďaka tomuto riešeniu rozoznáte u svojich zamestnancov ich kľúčové individuálne hodnoty a budete ich tak vedieť správne motivovať k dosahovaniu najvyššej úrovne výkonu.

S riešením SuccessFactors si uľahčíte nie len hľadanie, zaškoľovanie a manažovanie Vašej pracovnej sily. Toto riešenie tiež kombinuje spätnú väzbu s prevádzkovými dátami, vďaka čomu lepšie pochopíte, ako sa Vaši ľudia cítia a prečo sa tak cítia. Vďaka tomu budete vedieť individuálne pristupovať ku každému zo svojich zamestnancov a budete im vedieť vytvárať výnimočné skúsenosti.

Súčasťou riešenia SuccessFactors sú nasledujúce produkty:

  • Manažment zamestnaneckých skúseností – dajte svojim zamestnancom možnosť robiť veci najlepšie ako vedia, počúvajte ich spätnú väzbu, zamerajte sa na ich silné stránky. Vďaka tomu u Vás zaručene zostanú pracovať.
  • Riadenie ľudských zdrojov a mzdy – buďte oporou pre svojich zamestnancov. Dajte im možnosť pracovať kedykoľvek a kdekoľvek. Vašou oporou bude práve globálne riešenie SuccessFactors.
  • Talent manažment – buďte vždy pripravení nasadnúť na nové trendy – a to aj v oblasti talentu Vašich zamestnancov! Pomôže Vám k tomu silný softvér nápomocný pri riadení talentu počas náboru zamestnancov,ich vzdelávaní, odmeňovaní, …
  • HR analytika a plánovanie pracovnej sily – rozhodujte sa rýchlejšie a plánujte presnejšie vďaka relevantným dátam získaných z analýz ľudských zdrojov.
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search