SAP IS-U

Home / Riešenia SAP / SAP IS-U

Riešenie SAP IS-U (SAP for Utilities) podporuje podnikové procesy v podnikoch patriacich do segmentu sieťových odvetví.

SAP IS-U (SAP for Utilities)

Riešenie SAP IS-U (SAP for Utilities) podporuje podnikové procesy v podnikoch patriacich do segmentu sieťových odvetví. Slúži na riadenie obsluhy, zúčtovanie a fakturáciu všetkých typov zákazníkov – domácností, podnikateľských subjektov alebo veľkoodberateľov, vrátane potenciálnych zákazníkov. Odvetvové riešenie SAP for Utilities dokáže podporovať všetky novozniknuté potreby trhu, obchodné procesy a informačné potreby.

  • Správa dát odberateľov.
  • Údržba, výmena a odpočty meracích zariadení.
  • Fakturácia a zúčtovanie.
  • EDM – energy data management – správa intervalových meraní u veľkoodberateľov.
  • IDE – modul pokrývajúci výmenu informácií medzi jednotlivými subjektmi obchodujúcimi s energiami, ktoré si vyžaduje deregulácia trhu s energiami.
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search