SAP iRPA

Home / Riešenia SAP / SAP iRPA

Nepopierateľný trend súčasnosti

SAP iRPA (Intelligent Robotic Process Automation)

S riešením Intelligent Robotic Process Automation Vám do Vášho podniku prinesieme inteligentných botov s implementovanou konverzačnou umelou inteligenciou a strojovým učením, ktoré dokážu napodobniť väčšinu ľudských činností. Zjednodušia tak procesy naprieč mnohými systémami ako i  cloudovými či softvérovými riešeniami.

Poslaním tohto riešenia je zautomatizovanie opakujúcich sa manuálnych procesov a to práve prostredníctvom vytvárania, rozvrhovania, riadenia a monitorovania inteligentných botov. Vďaka tomu môžete následne presmerovať svoje zdroje na omnoho hodnotnejšie aktivity a procesy.

Implementáciou tohto riešenia dosiahnete:

  • redukciu opakujúcich sa a manuálnych aktivít požierajúcich Váš čas i Vaše zdroje pomocou botov, ktorý sú odolní voči chybám,
  • väčšiu spokojnosť a lepšie skúsenosti zákazníkov vďaka vyššej rýchlosti a vyššej efektívnosti prebiehajúcich procesov,
  • odstránenie podnikových bariér a zvýšenie spojitosti zavedením modelov optimálnych procesov a inteligentných rozhodnutí.

 

Pozrite si video a získajte viac informácií (Zdroj: YouTube – SAP Intelligent RPA).

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search