SAP HANA

Home / Riešenia SAP / SAP HANA

Inteligentný ERP systém moderného biznisu

Objavte inteligentný ERP systém dnešného moderného biznisu, ktorý je založený na umelej inteligencii,  strojovom učení, či pokročilej analytike. Ide o jednotku na trhu v oblasti in-memory databáz, ktorá užívateľom prináša rapídne zjednodušený dátový model, zrýchlené spracovanie dát v reálnom čase, a tým i transformáciu podnikového spracovania dát.

SAP HANA vám pomôže zrýchliť procesy vo vašej firme, a to vďaka nárastu kapacity a výkonnosti jednotlivých operácií, ktoré v reálnom čase prebiehajú. Vďaka SAP HANA získate nielen vami požadované údaje rýchlejšie, ale aj nižšie náklady na vlastníctvo IT.

Chceme pozdvihnúť výkonnosť vášho podniku na vyššiu úroveň, a preto sme sa stali prvým slovenským SAP VAR partnerom, ktorý má oprávnenie ponúkať klientom inovačné riešenie SAP nad platformou HANA.

Čo je SAP HANA?

High Performance Analytics Appliance – revolučná aplikačná a databázová platforma firmy SAP AG. SAP HANA zvyšuje efektívnosť využívania SAP aplikácií, a to využitím automatizácie business procesov, podstatného zrýchlenia spracovania veľkého objemu dát a prístupu k nim, prostredníctvom rôznych zariadení. Jednou z kľúčových vlastností tohto inovatívneho riešenia je umiestnenie celej databázy iba v operačnej pamäti servera, čo znamená, že dáta sa už z disku priebežne nenačítajú a ani sa na ne nezapisuje, čím sa zásadne zrýchľuje prístup k dátam a príslušným operáciám. Ďalšou vlastnosťou je spôsob ukladania informácií, ktoré sa primárne ukladajú „stĺpcovo“ a nie “ riadkovo“. Je to výkonný aplikačný server s mnohými funkciami a s podporou HTML5, čo umožňuje dosahovať vysoký výkon i na smartfónoch a tabletoch. SAP HANA je možné využiť na modelovanie rôznych scenárov, analýzu dopadu zmien na celú organizačnú štruktúru a simuláciu dôsledkov na podnikové procesy.

Navštívte stránku hana.sap.com/try a absolvujte skúšobnú jazdu so SAP HANA.

  • Možnosť realizácie nových obchodných scenárov a príležitostí.
  • Dlhodobá a bezpečná investícia vďaka komplexnosti riešenia od jedného dodávateľa s garanciou rozvoja.
  • Rýchle vyhľadávanie v reálnom čase a okamžtý prístup k väčšiemu rozsahu dát.
  • Zvýšenie produktivity a efektivity práce vďaka rýchlejšiemu spracovaniu dát s možnosťou vytvárať vlastné reporty a analýzy v reálnom čase, bez potreby asistencie IT oddelenia.
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search