SAP Business All-in-One

Home / Riešenia SAP / SAP Business All-in-One

SAP Business All-in-One je jedno z najpoužívanejších informačných riešení pre veľké a stredne veľké podniky. Riadenie obchodných a finančných procesov vášho podniku naberie iný smer, vďaka čomu budete pred konkurenciou vždy o krok vpred. V tomto inovatívnom riešení sa spája naraz niekoľko integrovaných funkcií.

ERP (Enterprise Resource Planning) – Plánovanie a optimalizácia podnikových procesov – od finančných operácií a účtovníctva, až po riadenie ľudských zdrojov a korporátne služby – vďaka novej generácii softvéru postaveného na revolučnej báze SAP HANA.

 • Tvorba presných finančných výkazov a integrácia všetkých operatívnych transakcií.
 • Zvýšenie spokojnosti zákazníkov dôsledným uspokojovaním dopytu a posilnením služieb.
 • Zlepšenie riadenia životného cyklu produktu a výrobných operácií.
 • Vždy aktuálny prehľad o procesoch na jednotlivých oddeleniach.
 • Zvýšenie prevádzkovej transparentnosti v súlade s vyvíjajúcimi sa regulačnými normami.

CRM (Customer Relationship Manager) – Riadenie vzťahov so zákazníkmi – pomáha zlepšiť a navzájom zladiť marketingové, predajné a servisné operácie so zákazníkmi.

 • Zefektívnenie komunikácie so zákazníkom.
 • Zvyšovanie efektivity a úspešnosti predaja ako aj spokojnosti zákazníka.
 • Identifikácia, nadobudnutie a udržiavanie kúpno-predajných vzťahov.
 • Zvýšenie ziskovosti a návratnosti investícií do marketingu.
 • Riadenie predajného cyklu od získania potenciálneho zákazníka až po podpis zmluvy, vrátane podpory.
 • Segmentácia a generovanie vyššieho počtu existujúcich i potenciálnych zákazníkov a predajných príležitostí na základe pravidelných reportov a analýz.

Business Intelligence – V reálnom čase poskytne kľúčové informácie potrebné pri tvorbe strategických rozhodnutí, a to za pomoci nástrojov finančného a prevádzkového reportingu a analýz.

 • Poskytuje efektívne nástroje plniace náročné požiadavky na finančné výkazníctvo, logistiku, či riadenie vzťahov so zákazníkmi (CRM).
 • Plánovanie, meranie, riadenie a kontroling organizačných procesov.
 • Virtuálny prístup na akýkoľvek report v SAP ERP.
 • Integrácia dát s desktopovými aplikáciami.
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search