SAP SIGNAVIO

Home / Riešenia SAP / SAP SIGNAVIO

SAP riešenie pre efektívne riadenie procesov!

Svet sa neustále mení, a s tým sa menia aj potreby spoločností a ich zákazníkov. Mnohé firmy majú zložité a prepletené obchodné procesy, a na ich zefektívnenie by potrebovali veľké množstvo odborníkov, času aj peňazí.  

Riešenie  SAP SIGNAVIO  je navrhnuté tak, aby umožnilo  zákazníkom  jednoducho analyzovať, navrhovať a zlepšovať obchodné procesy. Pomáha riadiť komplexné transformácie obchodných procesov. Procesy sú tak riadené efektívnejšie s veľkou úsporou nákladov .

Riadenie procesov je rozdelené jednotlivé časti:

1. Analýza a monitorovanie aktuálnych procesov (SAP Signavio Process Insights, SAP Signavio Process Intelligence)

2.Modelovanie a simulácia procesov (SAP Signavio Process Manager:, SAP Signavio Journey Modeler )

3. Nasadenie a automatizácia (SAP Signavio Process Governance )

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search