Referencie

Home / Referencie

.
Logo_TEKO„Centralizáciou informačného systému nám bola zaistená nielen efektívnejšia a pružnejšia správa dát, ale aj znížená réžia na údržbu jej základne. Vďaka SAP All in One a tímu RKMC dokážeme pravidelne sledovať a ovplyvňovať zmeny na projektoch, či porovnávať plánované a skutočné náklady. Navyše,  rýchlym získavaním presných a aktuálnych dát sa nielen zefektívnilo operatívne riadenie, ale aj  zjednodušilo strategické rozhodovanie.“

Ing. Viktor Balušeskul, IT manažér v spoločnosti Tepláreň Košice, a. s., v skratke TEKO, a. s.

.

..
„Spoločnosť RKMC je našim dlhoročným partnerom pre oblasť informačného systému SAP. Tím konzultantov a programátorov nám navrhol a implementoval riešenia, vďaka ktorým sa zefektívnilo riadenie nášho finančného účtovníctva, kvality i materiálového hospodárstva. Nasadením riešení vyvinutými RKMC sme získali prehľad a kontrolu nad režijnými nákladmi, či predajom a distribúciou tovaru a služieb zákazníkom.“

Ing. Andrej Timkovič, IT manažér v spoločnosti TERICHEM, a. s.

Logo VVS„Naša spoločnosť zamestnáva viac ako 2000 ľudí a denno-denne zásobuje pitnou vodou takmer milión obyvateľov. To predstavuje správu a archiváciu veľkého množstva dát, a tak vznikla potreba implementácie nového spoľahlivého a rýchleho informačného systému, ktorý by spĺňal naše špecifické požiadavky. Obrátili sme sa preto na spoločnosť RKMC, ktorá na základe štúdie aktuálneho stavu nášho informačného systému vykonala upgrade a vďaka systému SAP nám tak pomohla zefektívniť  správu dát odberateľov, fakturáciu a zúčtovanie, či finančné plánovanie.“

Ing. Anita Gašparíková, ekonomická riaditeľka vo Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search