Prieskum odhalil neefektívne podnikové výdavky

Home / Aktuality / Prieskum odhalil neefektívne podnikové výdavky

Prieskum odhalil neefektívne podnikové výdavky

Kam miznú podnikové

Spoločnosť SAP SE vykonala v spolupráci s Oxford Economics prieskum s názvom Agile Procurement Insights Research, zameraný na výdavky spoločností na nákupy a verejné obstarávania. Z jeho výsledkov vyplýva, že len 23% vedúcich pracovníkov má jasný prehľad o celkových výdavkoch svojho podnikania v reálnom čase. A čo je horšie, až 49% manažérov sa stále rozhoduje na základe ručne analyzovanýh dát.

Prieskum, ktorého sa zúčastnilo 1000 vedúcich pracovníkov z podnikov z rôznych odvetví, ktorí sú zodpovední za vynakladanie priamych aj nepriamych výdavkov na materiály, tovary, služby a externú pracovnú silu, bol navrhnutý tak, aby nám pomohol pochopiť vplyv zásobovania na organizáciu, na súčasný stav spolupráce dodávateľov, ako i na vplyv technológií a digitalizačných procesov na zásobovanie. Celý tento prieskum bol následne rozdelený do 5 kľúčových oblastí záujmu, v ktorých sa diskutuje o tom, čo odlišuje úspešnejších vedúcich pracovníkov od tých menej úspešných.

1. Manažéri robia veci správne, lídri robia správne veci

Z vykonaného prieskumu vyplýva, že skutočných lídrov, ktorí investovali do digitálnej transformácie procesov obstarávania a ktorí si uvedomujú benefity vyplývajúce z transformácie, je len 10%. Tí vedú organizácie spĺňajúce 4 základné kritériá:

  • vysoký stupeň automatizácie procesov,
  • využívanie dát k rozhodovaniu založenom na informáciách,
  • využívanie technológií k ovplyvňovaniu podnikania,
  • menej výziev pri riadení procesov obstarávania.

Vďaka tomu dosahujú lídri lepšie výsledky ako v prevádzkovej efektívnosti, tak i v manažmente rizík, či v znižovaní nákladov.

2. Digitalizácia sa vypláca

Vykonaný prieskum poukázal na to, že kým moderné organizácie žnú výhody digitalizácie verejných obstarávaní, tí, ktorí zaostali, čelia mnohým výzvam. Až 38% respondentov totiž uviedlo, že ich nákupné procesy prebiehajú stále manuálne a len 54% vedúcich pracovníkov uviedlo, že im ich technológie v oblasti nákupu a verejného obstarávania umožňujú vykonávať rozhodnutia založené na dátach. Naopak tí, ktorí zaviedli dátovú analytiku, využívajú silu umelej inteligencie a implementujú nové technológie, dosahujú omnoho lepšie výsledky.

3. V riadení dodávateľského rizika je stále čo zlepšovať

Aj napriek tomu, že v oblasti riadenia rizika na strane dodávateľov zaznamenávame pokroky, stále je tu veľký priestor na zlepšenie. Prieskum odhaľuje v tejto oblasti viaceré chyby a nedostatky. Len 32% riadiacich pracovníkov považuje svoj plán riadenia dodávateľského rizika za vysoko efektívny. Organizácie totiž nevyužívajú pokročilé analytiky a nie sú schopné využívať dáta tretích strán. Výsledkom toho je neschopnosť predvídať a zmierňovať potenciálne narušenia.

4. Spolupráca je kľúčová

Lídri, ktorí automatizujú svoje procesy a zaobchádzajú s dodávateľmi ako so svojimi partnermi, dosahujú vynikajúce obchodné výsledky. Súdiac podľa výsledkov prieskumu si tento fakt uvedomuje väčšina respondentov. 76% respondentov totiž uviedlo, že poskytujú kritickým dodávateľom prehľady o budúcom dopyte po ich tovaroch a službách, vďaka čomu vedia dodávatelia nastaviť a optimalizovať dodávky.

5. Externá pracovná sila

SAP a Oxford Economics napokon zdôrazňujú, že len 35% vedúcich pracovníkov využíva technológie na pomoc s riadením pracovnej sily. Avšak vzhľadom k tomu, že externá pracovná sila predstavuje veľkú strategickú kategóriu výdavkov podporujúcu agilnosť podniku, prijatie systémov správy dodávateľov môže pomôcť organizáciam dosahovať vyššiu efektívnosť, podporovať rôzne cenové modely, presadzovať zjednané sadzby, či sledovať kvalitu práce.

Viac informácií o vykonanom prieskume si môžete prečítať na tomto odkaze.

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search