Prelomová novinka z dielne SAP

Home / Zo sveta SAP / Prelomová novinka z dielne SAP

Prelomová novinka z dielne SAP

Inteli

Spoločnosť SAP Slovensko informuje na svojej oficiálnej stránke o revolučnej službe, ktorá transformuje firmy na inteligentné podniky. Ide o službu RISE with SAP, nazývanú tiež Transformácia ako služba (Transformation as a service). Tá podnikom umožňuje prebudovať svoje procesy a dosiahnuť lepšie obchodné výsledky, pričom nie je potrebné vynaložiť vysoké vstupné investície!

SAP v tomto prípade hovorí o riešení, ktoré každému zákazníkovi otvára dvere k inteligentnému a inovatívnemu podniku bez ohľadu na jeho zložitosť či aktuálnu pozíciu. Táto transformácia má prebehnúť v 3 nasledujúcich krokoch:

  • Prebudovanie biznis procesov (business process intelligence)umožňuje spoločnostiam, ktoré sa rozhodnú túto službu využiť, priebežne analyzovať výkon svojich biznis procesov a následne ich porovnávať s výkonom konkurentov v odvetví. Vďaka tomu sa budú firmy vedieť lepšie prispôsobiť novým zmenám a požiadavkám. To je možné vďaka priamemu napojeniu na SAP Business Workflow, iRPA a iné služby s implementovanou umelou inteligenicou.
  • Technická migrácia automatizované služby budú spoločnostiam nápomocné pri prechode na modulárne a štandarné prostredia riešení, vďaka čomu budú inovácie v cloude dosahované rýchlejšie.
  • Budovanie inteligentného podnikuspoločnosť prejde na platformu SAP Business Technology Platform, ktorá zabezpečí jej prerod a transformáciu na inteligentný podnik.

Christian Klein, CEO spoločnosti SAP, sa k novej revolučnej službe vyjadruje nasledovne: ,,Geopolitické napätie, environmentálne výzvy a prebiehajúca pandémia nútia firmy vyrovnávať sa so zmenami rýchlejšie než kedykoľvek pred tým. Spoločnostiam, ktoré dokážu rýchlo prispôsobiť svoje biznisové procesy, sa bude dariť – a SAP im v tom môže pomôcť. O tom presne je RISE with SAP: ponúka zákazníkom nové možnosti a  spôsoby, ako viesť podniky v cloude tak, aby zostali na čele svojho odvetvia.“

Kompletnú správu spoločnosti SAP Slovensko si môžete prečítať na tomto odkaze.

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search