Partnerstvo Microsoft a SAP

Home / Zo sveta SAP / Partnerstvo Microsoft a SAP

Partnerstvo Microsoft a SAP

Dizajn bez názvu (6)

Dve silné spoločnosti na IT trhu rozširujú svoje partnerstvo s cieľom umožniť zákazníkom navrhovať a prevádzkovať inteligentný digitálny dodávateľský reťazec a riešenie piemyselnej revolúcie Industry 4.0 v cloude. Toto partnerstvo, ktoré zahŕňa kolaboratívny prístup k štandardom, konzorciám a otvoreným zdrojom, rozhodne o budúcnosti výroby a dodávateľského reťazca.

Riešenia SAP v Microsoft Azure

Vďaka tomuto partnerstvu budú môcť organizácie využívať komplexnú sadu riešení, vrátane tých pre digitálnu výrobu, inteligentú správu majetku, integrovaného biznis plánovania, či logistickej siete. Na správny chod všetkých menovaných riešení bude využitá platforma Microsoft Azure, ktorej cieľom má byť zníženie potreby zákazníka spravovať softvér a základnú infraštruktúru riešení a skrátiť tak domu potrebnú na zhodnotenie dodávateľského reťazca. Niektoré z uvádzaných riešení už v súčasnosti v Európe a Spojených štátoch bežia na spomínanej platforme.

Partnerstvo posúvajúce procesy do cloudu

Pri riadení globálnych distribuovaných dodávateľských reťazcov a výrobných prostredí, čelia organizácie mnohým výzvam, súvisiacim najmä s masívnymi objemami dát. Tie môžu výrazne znížiť kvalitu procesov. Riešenie tejto situácie spočíva vo využití cloudu a edge computingu. Vďaka týmto technológiám môžu byť procesy plne zautomatizované a tiež výrazne zrýchlené. Podstatné pre jednotlivé organizácie však je tiež to, aby dáta zozbieravané zo strojov a zariadení IoT skutočne využívali v kontexte ich biznisu. Je potrebné tieto dáta spájať a informáciami o zákazníkoch, materiáloch, produktoch, aktívach a pod., pretože iba vtedy dovedú organizáciu k zlepšeným obchodným výsledkom a rozhodovaniu.

,,Expanzia partnerstva SAPu a Microsoftu poskytuje našim spoločným zákazníkom možnosť využívať SAP Digitálny dodávateľský a výrobné riešenia v cloude, vďaka čomu získavajú lepšie obchodné poznatky,“ vyjadruje sa k partnerstvu Ulrich Homann, korporátny viceprezident oddelenia Cloud + AI v Microsofte. ,,Rozšírením riešení SAP Digitálny dodávateľský reťazec a Azure cloud prostredníctvom edge computingu budú firmy zároveň schopné riadiť SAP riešenia lokálne naprieč ich skladmi a výrobnými halami, vďaka čomu budú môcť prijímať okamžité rozhodnutia práve tam, kde sú potrebné.“

Viac o tomto silnom a rozrastajúcom  sa partnerstve sa dočítate TU.

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search