Ohliadnutie za rokom 2020

Home / Aktuality / Ohliadnutie za rokom 2020

Ohliadnutie za rokom 2020

2020

Rok 2020 nám všetkým prieniesol neisté a turbulentné obdobie, ktoré však zároveň znamenalo aj mnohé podnikateľské príležitosti. Tie však častokrát dokázali odhaliť len silné a stabilné spoločnosti na trhu. O tom, že RKMC aj SAP takými spoločnosťami sú, svedčia ich činnosti a výsledky z roku 2020. Ako sa nám darilo?

O tom, že sme v RKMC naozaj nezaháľali a napriek pandemickým opatreniam a home-officom tvrdo makali, svedčí napríklad fakt, že sme vytvorili nové a jedinečné riešenie s názvom Contract Management. To reaguje na potrebu spracovávať čoraz väčšie množstvo údajov o zamestnancoch a pokrýva všetky procesy spracovania údajov o zamestnancoch tak, aby boli dodržané všetky firemné, ale aj legislatívne požiadavky. V roku 2020 sme si ľahko udržali všetkých našich zákazníkov, čo vypovedá o tom, že pracujeme so spoločnosťami, ktoré sú silnými hráčmi na trhu a k tomu, aby ich žiadna pandémia nezlomila, im napomáhajú práve naše riešenia a systémy. Nie len že sme si udržali všetkých existujúcich zákazníkov, sme radi, že sa nám podarilo získať aj zákazníkov nových, u ktorých sme zrealizovali (a naďalej realizujeme) väčšie či menšie projekty. Teší nás tiež fakt, že sme sa počas roka 2020 mohli nazývať Gold Partnerom spoločnosti SAP.

Spoločnosť SAP nedávno zverejnila v tlačovej správe svoje finančné výsledky z roku 2020. Zisťujeme z nej napríklad nasledujúce skutočnosti:

  • prevádzkový zisk SAP-u vzrástol na viac než 8,2 miliónov EUR, čo predstavuje medziročný nárast o 1%,
  • prevádzkový cash flow dosiahol 7,2 mld. EUR, čo znamená, že z roka na rok sa takmer zdvojnásobuje,
  • zisky z cloudových riešení vzrástli oproti roku 2019 o 15% na 8,08 miliónov EUR,
  • hrubá marža z predaja cloudových riešení vzrástla na 66,5%,
  • celkový počet zamestnancov pracujúcich v SAP-e sa zvýšil o viac než 2 000,
  • celkové tržby dosiahli 27,3 miliónov EUR, čo predstavuje oproti roku 2019 pokles o 1%.

K ročným výsledkom sa vyjadril Christian Klein, CEO spoločnosti SAP, podľa ktorého sa ,,vedúce svetové spoločnosti obracajú na SAP, aby im pomohol v prerode na inteligentný podnik.“ Finančný riaditeľ SAP-u Luka Mucic hovorí o rekordných hotovostných tokoch v každom jednom štvrťroku počas roka 2020. Tie sú podporené rýchlou reakciou SAP-u na strane nákladov. Podľa neho vedie ,,urýchlený prechod spoločnosti SAP na cloud k dlhodobému udržateľnému rastu spoločnosti a výraznému zvýšeniu odolnosti a predvídateľnosti podnikania.“

Kompletná tlačová správa informujúca o výsledkoch SAP-u v roku 2020 je dostupná TU.

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search