Odborné stretnutie IT manažmentu vo Veľkej Lomnici !

Home / Aktuality / Odborné stretnutie IT manažmentu vo Veľkej Lomnici !

Odborné stretnutie IT manažmentu vo Veľkej Lomnici !

Tím RKMC zorganizoval koncom apríla v Hoteli International**** vo Veľkej Lomnici odborné stretnutie pre stredný a vrcholový manažment. Témou stretnutia bolo „Efektívnejšie riadenie biznisu pomocou novej generácie podnikového softvéru“. Okrem zaujímavých prednášok získali účastníci stretnutia možnosť zahrať si golf za prítomnosti golfového trénera 🙂

Odborné stretnutie

Recent Posts

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search