Novinka z dielne RKMC – riešenie pre správu údajov o zamestnancoch

Home / Aktuality / Novinka z dielne RKMC – riešenie pre správu údajov o zamestnancoch

Novinka z dielne RKMC – riešenie pre správu údajov o zamestnancoch

Contract management web

Naši šikovní konzultanti z RKMC prednedávnom predstavili svoje nové riešenie, ktoré poteší najmä personalitov a HR manažérov. Riešenie Contract management reaguje na potrebu spracovávať čoraz väčšie množstvo informácií a údajov o zamestnancoch. Vďaka tejto aplikácií budete mať vždy prehľad o svojich ľuďoch. Komplexne totiž pokrýva všetky procesy spracovania údajov o Vašich zamestnancoch tak, aby boli dodržané všetky firemné, ale aj legislatívne požiadavky. Uľahčite si aj Vy správu, spracovanie a archiváciu dokumentov o Vašich zamestancoch počas celého ich pôsobenia vo Vašej spoločnosti.

Spoľahnite sa na naše skúsenosti!

Viac informácií o riešení: http://rkmc.sk/rozsirenia-sap-od-rkmc/contract-management/

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search