Riešenia na ceste k zelenšej budúcnosti

Home / Aktuality / Riešenia na ceste k zelenšej budúcnosti

Riešenia na ceste k zelenšej budúcnosti

RKMC odporúča dodržiavanie základných bodov na ceste k trvalej udržateľnosti:

  •  Analýza vstupov a výstupov: Organizácia by mala podrobne zanalyzovať procesy a funkcie, aby sa zistilo, ktoré z nich sú najväčším zdrojom  emisií skleníkových plynov, vody a energie.
  • Optimalizácia procesov: Na základe výsledkov analýzy by organizácia mala optimalizovať procesy tak, aby boli čo najúčinnejšie a spotrebovali čo najmenej energie a vody..
  • Využitie obnoviteľných zdrojov energie: Organizácia by mala zvážiť využitie obnoviteľných zdrojov energie (solárna, veterná, vodná)  pre  napájanie svojich dátových centier a serverov.
  • Monitorovanie výkonu: Organizácia by mala pravidelne monitorovať svoje procesy vzhľadom k životnému prostrediu. ….. A práve na to slúžia moderné IT technológie totiž dokážu podnikom, ich dodávateľom aj zákazníkom presne určiť uhlíkovú stopu spojenú s konkrétnym výrobkom alebo s dodaním určitej služby.

S týmto cieľom bolo vyvinuté riešenie SAP Product Footprint Management, ktoré  berie do úvahy jeho celý životný cyklus. Využíva existujúce dáta a štruktúry, ako aj biznisovú logiku a umožňuje robiť pravidelné výpočty či porovnania na zistenie trendov. Podniky tak nemajú problém s nahlasovaním ekologického dopadu regulátorom a zároveň dokážu jednoduchšie zvýšiť ekologickú udržateľnosť svojej prevádzky.

„Stále viac spotrebiteľov tieto informácie požaduje. Firmy už nemajú času nazvyš, aby začali konať zodpovednejšie. A ciele udržateľnosti sa v dôležitosti čoraz viac vyrovnávajú finančným cieľom,“ povedal Thomas Saueressig, člen predstavenstva SAP SE, zodpovedný za SAP Product Engineering.

ZELENÉ RIEŠENIE OD SAP

SAP Product Footprint Management integruje dáta zo všetkých riešení, ktoré sa týkajú výrobných procesov, s hlavnými dátami z biznisových aplikácií ako napríklad SAP S/4HANA. Pracuje tak s údajmi, ktoré už existujú v systéme, využívajú sa na prevádzkové účely a dá sa na ne spoľahnúť.

Na výpočet uhlíkovej stopy riešenie SAP využíva vlastné hodnotenia emisií počas životného cyklu, ako aj šablóny obsahujúce hodnotenia od partnerov, ktorí sa meraním environmentálneho dopadu zaoberajú. V databáze sú hodnotenia dopadu tisícok produktov a materiálov, založené na dátach a vedeckých výpočtoch. Riešenie takýmto spôsobom umožňuje do výpočtu zapracovať aj emisie dodaných tovarov, materiálu či emisie, vznikajúce pri predspracovaní. Podniky vďaka tomu dokážu vypočítať dopad na životné prostredie pri viacerých scenároch.

ZDROJhttps://news.sap.com/sk/2021/11/zistit-uhlikovu-stopu-tovarov-bude-ovela-jednoduchsie/

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search