Korona posúva firmy do cloudu

Home / Zo sveta SAP / Korona posúva firmy do cloudu

Korona posúva firmy do cloudu

SAP v 3. kvartáli roka 2020 (2)

O dôležitosti cloudových riešení v súčasnej neistej situácii sme Vás už informovali v našom článku Práca po pandémií. Pravdivosť našich tvrdení momentálne dokazujú i výsledky spoločnosti SAP za tretí kvartál tohto roku, na základe ktorých je možné tvdriť, že ,,korona posúva procesy a fungovanie firiem do cloudu“.

V posledných mesiacoch si ľudia a firmy skutočne uvedomili silnú potrebu transformácie a automatizácie svojich procesov a svojho fungovania ako takého, vďaka čomu sa dokázali prispôsobiť novým obchodným modelom. Veľmi im v tom pomohli práve dlhoročné skúsenosti spoločnosti SAP a jej inovatívnych riešení, schopných pomáhať pri prevádzke i tých najkritickejších obchodných procesov sveta. A jedným z nich je i aktuálna ekonomická situácia vyvolaná pandémiou koronavírusu. Každá kríza však so sebou prináša aj rozvoj a transformáciu. Dôkazom sú výsledky spoločnosti SAP za tretí kvartál tohto roku.

V treťom kvartáli roku 2020 vzrástol objem dohodnutých objednávok cloudových riešení medziročne o 10%. Ich aktuálna hodnota teda dosiahla výšku 6,6 miliardy EUR. Príjmy z cloudových riešení medziročne stúpli o 11%. Informuje o tom spoločnosť SAP na svojich oficiálnych stránkach. SAP zároveň počíta s rozvojom úspešnosti cloudových riešení i do budúcnosti:

,,Covid-19 vytvoril pre našich zákazníkov inflexný bod (bod, v ktorom sa mení priebeh funkcie, pozn. red.). Prechod do cloudu spojený so skutočnou transformáciou biznisu sa stal pre firmy nutnosťou k tomu, aby sa stali dostatočne odolné a z krízy vyšli silnejší. Spolu s našimi zákazníkmi a partnermi budeme spoločne inovovať a pretvárať fungovanie podnikov v digitálnom svete. Spoločnosť SAP chce urýchliť rast cloudových riešení na viac než 22 miliárd EUR do roku 2025 a rozšíriť podiel predvídateľnejších príjmov na približne 85%, “ vyjadril sa k aktuálnej situácií Christian Klein, CEO SAP.

Nezaháľajte a objavte aj Vy budúcnosť rozhodovania. V RKMC máme pre Vás riešenie SAP Analytics Cloud, inovatívnu technológiu, ktorá podporí Vaše rozhodovacie procesy na všetkých úrovniach rozhodovania, vo všetkých oblastiach podniku – od finančného plánovania až po marketing a obchod.

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search