Jedinečné možnosti moderného ERP systému

Home / Aktuality / Jedinečné možnosti moderného ERP systému

Jedinečné možnosti moderného ERP systému

Moderný ERP

Nové technológie menia v súčasnom svete podnikový softvér. Digitalizácia nie je o tom, ako robiť veci rovnako, len s inou technológiou, ale o zmene spôsobu podnikania. Na trh vstupujú nové inovatívne technológie, ponúkajúce používateľom nové funkcie. A tie znamenajú nové príležitosti ako pre jednotlivcov, tak i pre celé podniky. Jednou z nich je aj platforma SAP HANA.

SAP HANA transformuje podnikový softvér a umožňuje užívateľom využívať dáta novým a prediktívnym spôsobom. A to nie je všetko! Zároveň je základom pre SAP S/4 HANA, ktorá prichádza do podniku s umelou inteligenciou a integrovanými prípadmi strojového učenia, ako napr. s inteligentnou automatizáciou dodržiavania daňových predpisov, predikciou dodávok od dodávateľov, či predikciou výkonu predaja. Aké sú ďalšie jedinečné možnosti využitia tak moderného ERP systému, ako je práve SAP S/4 HANA?

Od prehľadov k činom

Moderné ERP systémy poskytujú užívateľom komplexný prehľad o podnikaní v reálnom čase, vrátane informácií o likvidite, štatistík objednávok, aktív a spokojnosti zákazníkov. To znamená, že podporujú ich rozhodovanie v reálnom čase a stávajú sa jediným zdrojom pravdy poskytujúcim úplny obraz o všetkých relevantných údajoch podnikania. Tým sa nedosahujú len informované rozhodnutia, ale tiež vyššia agilita podnikania.

Inteligentné financovanie

Schopnosť plánovať, analyzovať ziskovosť a pripravovať skupinové prehľady na rovnakom súbore údajov navždy zmení pohľad používateľa na financovanie. Vďaka inteligentnej kombinácií údajov v reálnom čase, plánovaniu, predikovaniu a dátovej simulácií sa začne používateľ viac orientovať na budúcnosť. Bude schopný rýchlo reagovať ako na riziká, tak aj na príležitosti, čo v konečnom dôsledku zvýši efektívnosť jeho podnikania a prinesie nové možnosti financovania.

Dopytom riadený MRP systém

SAP S/4 HANA prináša tiež množstvo aplikácií pre inteligentné plánovanie zdrojov (MRP), ktoré výrazne zlepšujú kľúčové ukazovatele výkonnosti podniku. Jednou z nich je dopytom riadený MRP systém, ktorý pravidelne kontroluje dopyt a dopĺňanie zásob, na základe čoho nastavuje optimálne výšky zásob. Vďaka tomu sa zvyšuje efektívnosť nadväzností procesov a celé zásobovanie predstavuje automatizovaný rutinný proces, optimalizujúci aktíva a likviditu spoločnosti.

Ak máte aj Vy záujem o inteligentný ERP systém moderného biznisu, ktorý Vášmu podnikaniu prinesie transformáciu, kliknite SEM a čo najskôr sa nám ozvite!

Zdroj

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search