iRPA v časoch pandémie

Home / Aktuality / iRPA v časoch pandémie

iRPA v časoch pandémie

Robotizáciou k úspechu

V našom článku Práca po pandémií sme Vás prednedávnom informovali o tom, akú dôležitú úlohu zohráva v aktuálnych neistých pandemických časoch pre úspešné firmy riešenie Analytics Cloud. Dnes Vám chceme predsataviť ďalšie riešenie, ktoré  Vám môže výrazne ušetriť firemné financie, či dokonca zachrániť Vaše podnikanie. Je ním riešenie iRPA (inteligentá automatizácia robotických procesov).

Technológia, ktorá Vám pomôže udržať si silnú pozíciu na trhu pri aktuálnom ekonomickom poklese. Riešenie, ktoré zaznamenáva silný nárast v počte implementácií. Zvyšuje produktivitu práce, digitalizuje tie oblasti podnikania, ktoré kríza označila za zraniteľné. Tieto ale i mnohé iné charakteristiky vedú práve k inteligentnej automatizácií robotických procesov.

Riešenie iRPA je založené na zautomatizovaní opakujúcich sa procesov, ktoré si pred samotným zavedením vyžadovali značné fyzické zásahy človeka. Podľa Sebastiana Schroetela, viceprezidenta oddelenia strojového učenia a iRPA v spoločnosti SAP, prináša implementácia tohto riešenia ,,cestu k jednoduchšiemu manažovaniu dopytu, zníženiu nákladov a k tomu, aby mohli zamestnanci vykonávať hodnotnejšie činnosti,“ (Zdroj: SAP News). V súvislosti s aktuálnou pandémiou koronavírusu môžeme hovoriť o ďalších výrazných bonusoch riešenia – tímy a systémy vďaka nemu zostávajú v spojení, udržiava sa aktívna zákaznícka podpora a i v ťažkých časoch neistoty sa zachováva stabilita firmy. Môžeme teda konštatovať, že vďaka iRPA sa firmy rýchlejšie a lepšie adaptujú a prispôsobujú novým podmienkam na trhu.

Zaraďte sa s našou pomocou medzi tých najúspešnejších! Pomôžeme Vám transformovať Váš biznis, zavedieme do Vášho podniku inteligentných botov a Vy budete môcť sebavedomo čeliť výzvam dnešného neistého sveta! Viac o riešení iRPA sa dočítate na: http://rkmc.sk/riesenia-sap/sap-irpa/

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search