Inovatívny biznis model

Home / Aktuality / Inovatívny biznis model

Inovatívny biznis model

Inováciami k úspechu

Situácia s pandémiou COVID-19 so sebou, samozrejme, prináša množstvo hrozieb pre firmy na celom svete. Pozrime sa však na to z iného uhla pohľadu, trošku pozitívnejšieho, a odhaľme množstvo príležitostí, ktoré sa za zmenami, ktoré pandémia priniesla, skrývajú. Jednou z nich je potreba fungovania v plne virtuálnych prostrediach a dodávanie projektov len digitálnou formou. Vďaka tejto zmene sa na svetovom trhu objavuje množstvo nových start-upov s inovatívnymi expertnými digitálnymi a efektívnymi službami za výrazne nižšie náklady. Zároveň táto zmena znamená  príležitosť pre už existujúce firmy zosilniť svoju pozíciu na trhu. A to dosiahnete práve inováciou svojich biznis modelov. Prispôsobte sa „novej ekonomike“!

Z nedávneho výskumu od spoločností SAP a Oxford Economics, ktorého sa zúčastnilo 300 vedúcich pracovníkov spoločností poskytujúcich profesionálne služby vyplynulo, že v súčasných zmenených podmienkach vznikajú 3 kľúčové obchodné modely:

  • Znalosti ako služba (Knowledge-as-a-service) – produktívne odborné znalosti vo forme  digitálnych služieb a riešení, ktoré idú za hranicu osobných zmlúv s pevným trvaním, prinášajú vysoko odolný a nepretržitý tok výnosov, najmä v týchto pandemických časoch.
  • Trhoviská talentovtrhoviská talentov založené na technológiách, pozostávajúce z nezávislých konzultantov a špičkových talentov poskytujú firmám prístup k odborným znalostiam presahujúcim tradičné hranice firmy. Siete talentov zároveň predstavujú príležitosť získať obmedzené zručnosti a flexibilne škálovať zdroje na základe plánov projektov a dopytov.
  • Modely založené na výsledkoch zákazníci v súčasnosti čoraz viac očakávajú, že firmy nahradia tradičné zákazky založené na „čase a materiáloch“ zákazkami zameranými na výsledky. Reč je o hodnotových zákazkách, ktoré sú prepojené s výkonom a obchodnými výsledkami zákazníka.

Bez inovatívnych technológií to nepôjde

Kľúčom k inovovaniu Vašich biznis modelov a využitiu príležitostí, ktoré aktuálna situácia ponúka, sú správne technológie a implementované ERP systémy. Je kriticky dôležité mať vždy k dispozícií potrebné a relevantné dáta a jedine na ich základe staviať akékoľvek rozhodnutia vo Vašej firme. Triumfovať budú len tie firmy, ktoré sa neboja inovácií. Buďte jednou z nich! Ozvite sa nám, sme pripravení doviesť Vás k úspechu aj v týchto neistých pandemických časoch.

Zdroj

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search