Inovácie v medicíne

Home / Zo sveta SAP / Inovácie v medicíne

Inovácie v medicíne

Jednou z najdôležitejších oblastí, ktoré potrebujeme v dnešnej dobe inovovať a posúvať vpred, je jednoznačne medicína a zdravotníctvo. Aj u nás na Slovensku dnes ešte stále pozorujeme v tomto odvetví výrazné nedostatky súvisiace s nedostatočným prepájaním systémov. V riešeniach, vyvinutých rôznymi malými, vysoko-inovatívnymi spoločnosťami po celom svete, sa skrýva obrovský nevyužitý potenciál, ktorý sa v súčasnosti vôbec nepremieňa na výhody pre pacientov. Práve z toho dôvodu sa SAP rozhodol podporiť pokrokový projekt s názvom OP 4.1 Integration Platform.

Projekt OP 4.1, ktorý je súčasťou rozsiahlejšej iniciatívy Smart Service World II, vyvinul prototyp inteligentnej platformy, ktorá by mala riešiť nedostatky zdravotníctva tým, že integruje dáta, technológie a rôzne sektory a súčasne vytvára rovnováhu medzi sieťami a obchodnými modelmi, ktoré sú základom akejkoľvek spolupráce.

Na projekte zúčastnení partneri a vývojari definovali pre vyvíjanú platformu 3 kľúčové faktory úspechu:

  • technický prístup k zariadeniam a dátam v nemocnici,
  • formálna podpora potrebná na rýchlejší prienik inovácií do nemocnice,
  • nový obchodný model založený na fakturácií na základe využitia.

Splnením týchto faktorov sa dosiahne kľúčová úloha platformy OP 4.1 – podpora partnerov tým, že im poskytne technický a komerčný základ pre vývoj, distribúciu i využívanie inovatívnych aplikácií v zdravotníctve.

Platforma sa zároveň stala súčasťou programu SAP partner innovation journey, vďaka čomu si prešla 3 základnými fázami vývoja: design, build a go to market, ktoré SAP využíva vo všetkých svojich riešeniach. Táto cesta vyvrcholila vytvorením centra OP 4.1 App Center, ktoré predstavuje ústredný prvok distribúcie platformy. Softvéroví partneri v tomto centre ponúkajú svoje aplikácie a riešenia potenciálnym zákazníkom, ktorými sú v tomto prípade nemocnice a ich lekári. Ponuky riešení sú štruktúrované podľa medicínskych odborov. Ako to už býva zvykom, aj tu môžu zákazníci hodnotiť aplikácie a služby, ktoré využívajú, čím aktívne ovplyvňujú rozsah riešenia a kvalitu ponúkaných aplikácií.

Platforma, samozrejme, nezabúda ani na ochranu súkromia a bezpečnosť dát, ktorá má v oblasti zdravotníctva nepopierateľne kľúčový význam. OP 4.1 disponuje špeciálnou koncepciou ochrany údajov, ktorá okrem iného odráža všeobecné nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov i ostatné právne požiadavky. Spoločnosť SAP v tomto prípade garantuje transparentnosť a kontrolu nad osobnými údajmi pacientov.

Úspech platformy OP 4.1 je kriticky závislý na kolaborácií všetkých zúčastnených partnerov. SAP sa v tomto prípade výrazne pričinil o vytvorenie základnej bázy pre rastúci partnerský ekosystém. A nám neostáva nič iné, len veriť, že takéto riešenie posunie zdravotníctvo v celosvetovom meradle o poriadny krok vpred.

Zdroj

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search