HR trendy na rok 2021

Home / Aktuality / HR trendy na rok 2021

HR trendy na rok 2021

HR trendy (1)

Rok 2020 nám priniesol veľmi turbulentné obdobie, ktoré však môžeme brať aj ako veľkú príležitosť na transformáciu v podnikovom prostredí. Táto zmena by mala podľa autorky Laurie Ruettimann začať u samotných personálnych lídrov a personálnych manažérov. Aké sú teda podľa odborníkov na HR trendy v personalistike na rok 2021?

Individuálna zodpovednosť

Individuálna zodpovednosť, teda vodcovstvo seba samého. V čase, keď množstvo ľudí pracuje na diaľku, sa práve tieto faktory javia ako kľúč k úspechu. Spomínaná autorka objasňuje tento predpoklad v rozhovore SAP SuccessConnect nasledujúcim tvrdením: ,,Nemyslím si, že celosvetovou pandémiou prechádzame na to, aby sme následne robili veci tak, ako pred ňou. Kedysi sme chceli, aby sa naši ľudia stretávali v kanceláriách a spoločne diskutovali o svojich nápadoch. Teraz, pri práci na diaľku chceme, aby naši ľudia sami riešili problémy, v prípade potreby nás oslovili, ale najmä, aby pri svojej práci využívali svoje schopnosti kriticky myslieť. Na zabezpečenie produktivity, budú musieť túto skutočnosť odrážať aj plány riadenia výkonu. Jednoducho sa budeme musieť spoľahnúť na zodpovednosť každého jedného pracovníka.“

Spájanie a odolnosť zamestnancov

Na vrchole zoznamu trendov v HR na rok 2021 má Kenny Brown, viceprezident prijímania pracovnej sily v SAPe, 3 faktory: rozmanitosť, spoľahlivosť a začlenenie. Práve tieto faktory by sa mali firmy snažiť znásobovať v čase, kedy sa pracovné prostredie tak výrazne mení a personálna oblasť prechádza mnohými problémami. Napriek tomu sa personálne dialógy stále viac fokusujú na tradičných zamestnancov na plný úväzok, čím za sebou zanechávajú ostatných členov zdieľanej ekonomiky.

Príležitosť

Laurie Ruettimann však svoje rozprávanie v SuccessConnect ukončuje pozitívne. V súčasnej situácií totiž vidí pre bežných ľudí aj príležitosť robiť si veci po svojom a pre organizácie príležitosť preradiť rýchlosť. ,,Oragnizácie majú veľkú príležitosť zastaviť svoje krvácanie tým, že sa budú na kompenzácie a manažment výkonnosti pozerať inak ako doteraz a tiež tým, že budú so svojimi zamestnancami, ktorí sú vystresovaní, komunikovať iným spôsobom. Pretože ten kto chce, má šancu byť tou zmenou, ktorú vo svojom živote potrebuje.“

Ak chcete aj vy využiť aktuálnu situáciu vo svoj prospech, preradiť zaradenú rýchlosť a dosiahnuť úspech vďaka transofrmácií personálnych procesov, obráťte sa na nás. V našom portfóliu máme totiž riešenie SuccessFactors, ktoré do centra záujmu postaví práve Vašich zamestnancov a odhalí ich kľúčové individuálne hodnoty. Váš úspech predsa tvoria Vaši ľudia.

Viac o našom riešení si prečítate na: http://rkmc.sk/riesenia-sap/sap-success-factors/

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search