Globálne firmy považujú digitalizáciu za podmienku prežitia !

Home / Zo sveta SAP / Globálne firmy považujú digitalizáciu za podmienku prežitia !

Globálne firmy považujú digitalizáciu za podmienku prežitia !

84% globálnych spoločností tvrdí, že digitálna transformácia je nevyhnutná pre ich prežitie v nasledujúcich 5 rokoch. Len 3% však dokončili transformačné úsilie. Ukazuje to nová štúdia, ktorú spoločnosť SAP zverejnila na podujatí SAP Leonardo Live 11. a 12. júla vo Frankfurte. Spoločnosti, ktoré uskutočnili veľké digitálne zmeny, zaznamenávajú výrazne vyššie úrovne podielu na trhu (85 % proti 41 %) a ziskovosti (80 % proti 53 %). Firmy, ktoré výskum označil za lídrov, očakávajú nárast príjmov počas nasledujúcich 2 rokov o 23% vyšší ako zvyšok skúmaných organizácií. Viac k štúdii nájdete na sap.com/execstudy

SAP Digital Transformation

Recent Posts

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search