Dáta, ktoré majú cenu

Home / Aktuality / Dáta, ktoré majú cenu

Dáta, ktoré majú cenu

Kvalitné dáta

O digitálnej trasnformácií sa toho už popísalo mnoho. Big Data, inovácie, boti, umelá inteligencia, strojové učenie, prediktívne analýzy, … Tieto pojmy sa na nás v súčasnej dobe valia z každej strany a firmy investujú množstvo peňazí, aby zabezpečili budúci úspech svojho podnikania. Napriek tomu však veľa firiem tento prerod nezvláda a padá na nízkej kvalite dát. Práve kvalita dát predstavuje kritický faktor, na ktorom stoja všetky benefity digitálnej transformácie.

Firmy, ktoré si uvedomujú význam a dôležitosť svojich dát sú schopné vytvárať väčšiu hodnotu nie len pre seba, ale najmä pre svojich zákazníkov. Avšak pojem „hodnota“ môže každý z nás vnímať inak a v podniku závisí od množstva ukazovateľov, ako sú napr. strategické ciele, implementované technológie, či prevádzkyschopnosť údajov. Rast efektívnosti, optimalizácia dodávateľských reťazcov, využívanie úspor z rozsahu – práve tieto faktory často poukazujú na zvýšenú hodnotu v podnikaní vyplývajúcu z efektívneho využívania dát. Ale ako môže podnik efektívne využívať dáta?

Bez merania to nepôjde

Vďaka meraniu sa z dát stávajú aktíva. To si firmy v posledných rokoch uvedomujú stále viac a preto čoraz častejšie vzniká pozícia s názvom Chief Data Officer (CDO). Úlohou takéhoto pracovníka je definovanie dátovej stratégie, vďaka ktorej budú dáta konzistentné, presné, prístupné, integrované a relevantné. Jednoducho povedané, budú kvalitné. Zvyšovanie kvality dát pre potreby digitálnej transformácie môžeme prirovnať napríklad k chudnutiu. Keď sa budeme sústrediť na svoj cieľ a budeme dodržiavať všetky potrebné návyky, v osobnom živote dosiahneme štíhlu líniu a vo svojom podnikaní relevantnosť a finančnú stabilitu s dostatočným priestorom pre budúci rast a zavádzanie nových biznis modelov.

Zameranie na rozvoj a konzistentnosť

Každý podnik potrebuje svoj jediný zdroj pravdy, ktorý mu odhalí jeho silné i slabé stránky a poukáže na príležitosti, či hrozby. Inovácie v mobilite, umelá inteligencia, automatizácia procesov, boti a prediktívne analytiky, to všetko uľahčuje a zefektívňuje tvorbu a úpravu dát viac, ako kedykoľvek pred tým. Avšak, aby ste skutočne dosiahli úspech v podnikaní, potrebujete urobiť viac. Pýtate sa prečo? Odpoveď je dnes už jednoznačná – srdcom a kľúčom celej digitálnej transformácie je kvalita dát. Bez kvalitných dát nemajú podniky šancu uspieť na čoraz digitálnejšom trhu. A čím skôr si to uvedomíte, tým lepšie pre Vás.

Naše riešenie

Jediným zdrojom pravdy vo Vašom podnikaní môže už o pár dní byť revolučná aplikačná a databázová platforma SAP S/4 HANA. Tá Vám, okrem množstva iného, umožní zvýšiť produktivitu a efektivitu Vašej práce vďaka rýchlejšiemu spracovaniu dát s možnosťou vytvárať vlastné reporty a analýzy v reálnom čase, ktoré sú založené na kvalitných dátach. Neveríte? Kontaktujte nás a presvečte sa sami!

Zdroj

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search