Dáta a ich analýzy v predaji

Home / Aktuality / Dáta a ich analýzy v predaji

Dáta a ich analýzy v predaji

O dátach, analýzach a úspechu...

Viac než 75 rokov platil v biznise nasledujúci koncept, založený na dvoch kritických momentoch pravdy – 1. dostaň zákazníka do svojho obchodu a predaj mu produkt, 2. ovplyvni ho, aby produkt používal. A napokon, rob všetko pre to, aby sa tento cyklus opakoval. Išlo o lineárnu cestu nákupu založenú na kontaktných bodoch, ktorá sa zameriavala na to, aby spotrebitelia dokončili transkacie priamo v mieste nákupu. To už však v súčasnosti neplatí.

Dnes, v čase rýchlych zmien,  spoločnosti oslovujú spotrebiteľov priamo v „okamihoch príležitostí“. Tento koncept je založený na tom, že na trhu zvíťazia tie spoločnosti, ktoré dokážu rozpoznať momenty spotrebiteľskej príležitosti a rýchlo zorganizovať všetko potrebné na to, aby dokázali zákazníkom dodať nie len produkty, ale najmä hodnoty. A čo musíte spĺňať na to, aby ste sa stali práve tou víťaznou spoločnosťou? Odpoveď je jednoznačná  – musíte pracovať na budovaní presvedčivých spotrebiteľských skúseností, založených na:

  • konzistentných kmeňových a spotrebiteľských dátach naprieč všetkými kanálmi, vytvárajúcich konzistentné zákaznícke skúsenosti,
  • plne viditeľnej hodnotovej sieti od zdrojov a partnerských sietí, až po všetky kontaktné (fyzické i virtuálne) body so spotrebiteľmi,
  • živom prístupe k štruktúrovaným a neštruktúrovaným dátam a ich používaní k vyhodnocovaniu faktorov dopytu a dynamiky trhu v reálnom čase,
  • kvalitatívnej a kvantitatívnej analýze vnímania, sentimentu a spätnej väzby zo strany spotrebiteľov.

Zjednodušene povedané, Váš úspech stojí a padá na Vašich dátach a ich analýzach. Našťastie však existujú moderné technológie, ktoré Vám s tým efektívne pomôžu:

Pokročilé analytiky a strojové učenie

Vďaka pokročilej analytike a strojovému učeniu môžete aj Vy rýchlo ťažiť obrovské objemy dát, vďaka čomu odhalíte všetko, čo by inak ostalo pred Vami skryté. Dôkazom sú spoločnosti, ktoré tieto technológie prijaly a ktoré zaznamenávajú výrazné zlepšenie výkonu a to práve vďaka zrýchleniu a optimalizácií rozhodovania, alokácií zdrojov a efektívnemu škálovaniu operácií.

AutoML – modelovanie a analytiky

Riešenia, ktoré pomáhajú spoločnostiam porozumieť dátam bez toho, aby si na to museli najať špecializovaný tím vedcov, sa stávajú čoraz populárnejšie, dokonca sa očakáva, že v nasledujúcich 5 rokoch sa vo svete stanú akýmsi štandardom. Špecialisti na dáta budú aj naďalej kritickí, avšak technológie pomôžu zvýšiť ich účinnosť a sprístupniť ich schopnosti aj bežným užívateľom.

Dátové trhoviská

Rovnako ako pri elektronickom obchodovaní, kde si môžu zákazníci kúpiť rôzne druhy tovaru, budú podniky čoskoro schopné nakupovať si na dátových trhoviskách a burzách konkrétne súbory dát, ktorými budú kŕmiť svoje algoritmy. Mnohé spoločnosti už dnes začínajú preskúmavať tieto možnosti s účelom zvyšovania príjmov.

A čo Vám odporúčame my?

Jednonznačne – Analytics Cloud! Inovatívnu technológiu, ktorá podporí Vaše rozhodovacie procesy na všetkých úrovniach rozhodovania, vo všetkých oblastiach podniku – od finančného plánovania až po marketing a obchod. Neváhajte a zažite budúcnosť rozhodovania už dnes!

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search