Článok o RKMC v mesačníku „Zisk manažment“ !

Home / Aktuality / Článok o RKMC v mesačníku „Zisk manažment“ !

Článok o RKMC v mesačníku „Zisk manažment“ !

Mesačník „Zisk manažment“, určený pre vrcholový a stredný manažment, uverejnil v aprílovom čísle článok o našom novom riešení pre skladové hospodárstvo. Prečítajte si, aké sú hlavné prínosy tohto inovatívneho riešenia, vďaka ktorému je riadenie skladových zásob efektívne a automatické.

Článok v Zisk manažment_04_2017_01

Recent Posts

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search