Ako cloud podporuje biznis

Home / Aktuality / Ako cloud podporuje biznis

Ako cloud podporuje biznis

Dnes nie je žiadnym tajomstvom, že presun IT riešení do cloudového prostredia, má zásadný dopad na to, ako podniky využívajú dáta a technológie, automatizujú obchodné procesy a optimalizujú prevádzku. Avšak to, čo je často prekvapujúce, je potreba adaptácie a prispôsobenia IT služieb tak, aby skutočne podporovali každodenne používané cloudové aplikácie ako súčasť podnikového softvéru.

Hybridné prostredia

Tiež sa pýtate, prečo je pri riešení tém migrácie, prevodu či implementácie cloudu, tzv. hybridné prostredie, teda kombinácia on-premise a cloudových riešení, tak atraktívna? Dôvodom sú 3 faktory: pripravenosť zvýšiť rozpočet na inovácie, menšia ochota investovať do dlhodobých projektov a pochybnosti o nutnosti modernizácie IT infraštruktúry. V tom istom čase však môžeme pozorovať rastúce očakávania zamestnancov a zákazníkov, a to najmä vďaka rozvoju mobilných aplikácií, poskytujúcich rýchly a intuitívny prístup k informáciám a inteligentným funkciám. Prieskumy trhu naznačujú, že ERP riešenia budú i naďalej predstavovať podstatnú zložku investícií do cloudu. A aby toho nebolo málo, ešte stále tu máme zúriacu pandémiu, ktorá urýchľuje naliehavosť trendu prechodu do cloudu. Realita prostredí podnikových informačných technológií bude bezpochyby formovaná práve týmito trendami, a to ako v krátkodobom, tak i v dlhodobom časovom horizonte.

Pri kombinácií on-premise a cloudových riešení vo vašom podniku, je potrebné počítať s kritickými výzvami, ako sú:

  • zvýšené riziko v oblasti informačnej bezpečnosti,
  • rozšírenie požiadaviek na ochranu údajov,
  • potreba integrácie nových aplikácií do oboch prostredí,
  • prijatie nových prístupov vývoja, vrátane tých agilných, ako sú SCRUM, alebo DevOps.

Všetky spomenuté výzvy môžu viesť v podniku k strate schopnosti riadiť IT prostredie. Preto, ak sa rozhodnete budovať hybridné prostredie, samozrejmosťou musí pre vás byť kontinuálne zaisťovanie správneho fungovania obchodných a technologických procesov ako i prísna kontrola všetkých súvisiacich činností. Aj táto fáza digitálnej transformácie si teda vyžaduje pozornosť a prispôsobenie zo strany IT ako i zo strany manažérov, tak i zo strany zamestnancov.

Naše skúsenosti s postupným zavádzaním cloudových riešení do podnikov však hovoria jasne. Posun do cloudu, aj keď postupný, pre podnik vždy predstavuje pokrok. Či už hovoríme o implementácii riešenia Analytics Cloud, alebo o prechode na S/4 HANA cloud, vždy je to o zvýšení efektívnosti a lepších podnikateľských výsledkoch. Ak ich chcete tiež, neváhajte, a ozvite sa nám!

Zdroj

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search